Tagasi

EVS-EN IEC 62053-22:2021+A11:2021

Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 22: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,1 S, 0,2 S ja 0,5 S)

Üldinfo
Kehtiv alates 01.09.2021
Alusdokumendid
IEC 62053-22:2020; EN IEC 62053-22:2021; EN IEC 62053-22:2021/A11:2021
Direktiivid või määrused
2014/30/EU Elektromagnetiline ühilduvus

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.09.2021
Põhitekst + muudatus
01.09.2021
Muudatus
03.05.2021
Põhitekst
See IEC 62053 osa kehtib ainult staatiliste trafoühendusega vatt-tund arvestite kohta, mille täpsusklass on 0,1 S, 0,2 S või 0,5 S, vahelduvvoolu aktiivenergia mõõtmiseks 50 Hz või 60 Hz ahelates ning laieneb vaid nende tüübikatsetele.
MÄRKUS 1  Muud üldised nõuded, näiteks turvalisuse nõuded, usaldusväärsuse nõuded jms, on kaetud vastavates IEC 62052 või IEC 62059 standardites.
See dokument laieneb elektrimõõteseadmetele, mis on ette nähtud
•  elektrienergia mõõtmiseks ning juhtimiseks ahelates pingega kuni 1000 V;
MÄRKUS 2  Vahelduvvoolu elektriarvestite jaoks tähistab ülaltoodud pinge faasi ja neutraali vahelist pinget, mis on arvutatud nominaalpingete väärtustest. Vt IEC 62052-31:2015, tabel 7.
•  moodustama seadme kõikide funktsionaalsete elementidega, sealhulgas laiendusmoodulitega, kuid välja arvatud näidikutega, ühtse korpuse või paigutuma ühtsesse korpusesse;
•  talitluseks integreeritud või eraldiseisva näidikuga või ilma näidikuta;
•  paigaldamiseks eriotstarbelisse pesasse või raamile;
•  valikuliselt võimaldama elektrienergia mõõtmisele lisanduvat funktsionaalsust.
MÄRKUS 3  Kaasaegsed elektriarvestid sisaldavad tüüpiliselt lisafunktsioone, nagu pinge hetkeväärtuse, voolu hetkeväärtuse, võimsuse, sageduse, võimsusteguri jms mõõtmine; elektri kvaliteedi näitajate mõõtmine; elektriliste koormuste juhtimine; tarne, aja, testimise, arvelduse ning salvestuse funktsioonid; andmesideliidesed ning seonduvad andmeturbe funktsioonid. Eespool mainitud funktsioonidele võivad lisaks selles dokumendis esitatud nõuetele rakenduda ka muudes standardites sätestatud nõuded, mis jäävad välja selle dokumendi käsitlusalast.
MÄRKUS 4  Elektrivõimsuse arvestus- ning jälgimisseadmetele esitatavad nõuded ning funktsioonid pinge hetkeväärtuse, voolu hetkeväärtuse, võimsuse, sageduse jms mõõtmiseks on kaetud standardis IEC 61557-12. Seadmed, mis vastavad standardile IEC 61557-12, ei ole ette nähtud kasutamiseks arveldatavate arvestitena, välja arvatud juhul, kui nad vastavad lisaks standardile IEC 62052-11:2020 ning vähemalt ühele asjakohasele
IEC 62053-xx täpsusklassi standardile.
MÄRKUS 5  Elektri kvaliteedi mõõteseadmetele esitatavad nõuded on kaetud standardis IEC 62586-1. Elektri kvaliteedi mõõtemeetoditele esitatavad nõuded on kaetud standardis IEC 61000-4-30. Elektri kvaliteedi mõõtmisfunktsioonide katsetamisele esitatavad nõuded on kaetud standardis IEC 62586-2.
Standard ei laiene
•  arvestitele, mille faasi ja neutraali vaheline pinge, arvutatuna nominaalpingetest, ületab 1000 V;
•  arvestitele, mis on ette nähtud ühendamiseks madala võimsusega mõõtetrafodega (low power instrument transformer e LPIT, nagu määratletud IEC 61869 standardisarjas), mis katsetatakse ilma madala võimsusega mõõtetrafodeta;
•  arvestisüsteemidele, mis koosnevad mitmest teineteisest eraldi paiknevast seadmest;
•  kaasaskantavatele arvestitele;
MÄRKUS 6  Kaasaskantavad arvestid, mis ei ole püsivalt ühendatud.
•  arvestitele, mis on ette nähtud kasutamiseks veeremitel, sõidukitel, laevadel või lennukitel;
•  laboriseadmetele ega arvestite katseseadmetele;
•  etalonarvestitele;
•  arvesti registritele ligipääsevatele andmesideliidestele;
•  eriotstarbelistele pesadele ega raamidele, mida kasutatakse elektriarvestusseadmete paigaldamiseks;
•  elektrienergia arvestite pakutavatele lisafunktsioonidele.
See dokument ei käsitle meetmeid pettuse teel arvesti töö mõjutamise tuvastamiseks ega tõkestamiseks.
MÄRKUS 7  Konkreetsed katsemeetodid ja nõuded arvesti töö mõjutamise tuvastamiseks ning tõkestamiseks, mis on olulised konkreetse turu kontekstis, määratakse tootja ning ostja vahelise kokkuleppega.
MÄRKUS 8  Pettuste tuvastamiseks ja tõkestamiseks nõuete ning katsemeetodite käsitlemine oleks kahjulik, kuna mainitud kirjeldused annaks juhiseid võimalikele petistele.
MÄRKUS 9  Mitmesugustel turgudel on täheldatud erinevaid arvestite töö mõjutamise viise; seetõttu võib arvestite, mis tuvastaksid ja välistaksid mis tahes arvesti töö mõjutamise, projekteerimine põhjendamatult suurendada arvesti projekteerimise, verifitseerimise ning valideerimise maksumust.
MÄRKUS 10  Arveldussüsteemid, nagu näiteks nutikad arvesti süsteemid, on võimelised tuvastama ebakorrapäraseid tarbimismustreid ning ebakorrapäraseid võrgukadusid, mis võimaldavad tuvastada kahtlustatavat arvesti töö mõjutamist.
MÄRKUS 11  Trafoühendusarvestid, mis töötavad koos voolutrafodega IEC 61869-2 kohaselt:
—  standardse voolutrafo mõõtepiirkond on täpsusklasside 0,1, 0,2, 0,5 ja 1 jaoks määratud kui 0,05 In kuni Imax ning neid voolutrafosid kasutatakse arvestite jaoks, mille täpsusklass on standardi IEC 62053-21 kohaselt 0,5, 1 ja 2;
—  eriotstarbelise voolutrafo mõõtepiirkond on täpsusklasside 0,2 S ja 0,5 S jaoks määratud kui 0,01 In kuni Imax ning neid voolutrafosid kasutatakse arvestite jaoks, mille täpsusklass on selle dokumendi kohaselt 0,1 S, 0,2 S ja 0,5 S;
—  standardsete voolutrafode ning 0,1 S, 0,2 S või 0,5 S täpsusklassi arvestite kombinatsioonide puhul lähtutakse tootja ning ostja vahelistest kokkulepetest.
MÄRKUS 12  Nõuded emissioonidele on käsitletud standardi IEC 65052-11:2020 jaotises 9.3.14 ning see dokument neid nõudeid ei käsitle.
*
*
*
PDF
16,80 € koos KM-ga
Paber
16,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS-EN IEC 62053-23:2021+A11:2021

Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klassid 2 ja 3)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2021
Põhitekst + muudatus

EVS-EN IEC 62053-21:2021+A11:2021

Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 21: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,5, 1 ja 2)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2021
Põhitekst + muudatus

EVS-EN IEC 62053-24:2021+A11:2021

Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 24: Staatilised põhisagedus-reaktiivenergia arvestid (klassid 0,5 S, 1 S, 1, 2 ja 3)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2021
Muudatus

EVS-EN IEC 62052-11:2021/A11:2022

Elektrimõõteseadmed. Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Osa 11: Mõõteseadmed
Kehtiv alates 15.06.2022