Tagasi

EVS-ISO 37001:2018

Altkäemaksuvastased juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Üldinfo
Kehtiv alates 03.05.2018
Alusdokumendid
ISO 37001:2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.05.2018
Põhitekst
See dokument täpsustab nõudeid ja juhendab altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sisseseadmist, elluviimist, toimivana hoidmist ja järjepidevat parendamist. Süsteem võib olla eraldiseisev või lõimitud üldisesse juhtimissüsteemi. Selles dokumendis käsitletakse organisatsiooni tegevust järgmistes aspektides: — altkäemaks avalikes, era- ja mittetulundussektorites; — organisatsioonipoolne altkäemaks; — altkäemaks organisatsiooni töötajate poolt, kes tegutsevad organisatsiooni nimel või selle kasuks; — altkäemaks organisatsiooni äripartnerite poolt, kes tegutsevad organisatsiooni nimel või selle kasuks; — organisatsiooni altkäemaks; — organisatsiooni tegevusega seotud altkäemaks organisatsiooni töötajatelt; — organisatsiooni tegevusega seotud altkäemaks organisatsiooni äripartneritelt; — otsene ja kaudne altkäemaks (nt altkäemaks, mida pakutakse või aktsepteeritakse kolmanda osapoole kaudu või mida pakub/aktsepteerib kolmas osapool). See dokument kehtib ainult altkäemaksu kohta. See esitab juhtimissüsteemi nõuded ja annab juhised, mille eesmärk on aidata organisatsioonil altkäemaksu ennetada, tuvastada ja juhtumitele reageerida ning olla vastavuses altkäemaksuvastaste seadustega ja vabatahtlike kohustuste võtmisega nende tegevuste suhtes. See dokument ei käsitle pettusi, kartelle ja muid konkurentsivastaseid rikkumisi, rahapesu või muid tegevusi, mis on seotud korruptiivsete tegevustega, kuigi organisatsioon võib valida juhtimissüsteemi käsitlusala laiendamise, et hõlmata ka selliseid tegevusi. Selle dokumendi nõuded on üldised ja mõeldud kasutamiseks kõikidele organisatsioonidele (või organisatsiooni osadele), olenemata tegevuse tüübist, suurusest ja olemusest ning sellest, kas tegemist on avaliku, era- või mittetulundussektoriga. Nende nõuete kohaldamisala sõltub jaotistes 4.1, 4.2 ja 4.5 määratletud teguritest. MÄRKUS 1 Juhiste saamiseks vt jaotis A.2. MÄRKUS 2 Altkäemaksuriski ennetamiseks, tuvastamiseks ja vähendamiseks vajalikud meetmed võivad olla erinevad meetmetest, mida organisatsioonid on kasutanud altkäemaksu ärahoidmiseks, tuvastamiseks ja juhtumitele reageerimiseks organisatsiooni (või selle nimel tegutsevate töötajate või äripartnerite) poolt. Juhiste saamiseks vt A.8.4.
*
*
*
PDF
17,08 €
Paber
17,08 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS-ISO 45001:2018

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega
Uusim versioon Kehtiv alates 02.04.2018
Põhitekst

EVS-ISO/IEC 20000-1:2013

Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 1: Teenusehalduse süsteemi nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.03.2013
Põhitekst

EVS-EN ISO 22301:2014

Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded
Kehtetu alates 02.12.2019