Tagasi

EVS-ISO 5667-5:2014

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 5: Juhised joogivee proovivõtuks veetöötlusjaamadest ja veevarustuse jaotusvõrkudest

Üldinfo
Kehtiv alates 03.09.2014
Alusdokumendid
ISO 5667-5:2006
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.09.2014
Põhitekst
See ISO 5667 osa kehtestab olmevee proovivõtumeetodite põhimõtted. Selle ISO 5667 osa tähenduses on olmevesi: a) igasugune vesi, mis algses olekus või peale töötlust on ettenähtud joomiseks, toidu ja toiduainete valmistamiseks, või muuks olmeliseks otstarbeks, sõltumata selle päritolust; samuti b) igasugune vesi, mida kasutatakse tootmisettevõtetes inimtarbimiseks ettenähtud toodete või ainete valmistamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks või turustamiseks, välja arvatud siis, kui pädev riiklik asutus on veendunud, et vee kvaliteet ei saa mõjutada toiduaine tervislikkust selle valmis kujul. Selles ISO 5667 osas antud juhised on piiratud nende olukordadega, kus vesi võetakse munitsipaal- või samalaadsest jaotusvõrgust (kaasa arvatud individuaalsed torustikud), kus eelnev töötlus ja/või kvaliteedi hindamine on andnud tulemuseks vee, mis klassifitseerub tarbimiseks või toiduainetetööstuses kasutamiseks sobivaks. Standard on eriti kohalduv pideva veevarustuse korral igale kasutusetapile kuni jaotusvõrgu tarbimiskohani (kaasa arvatud). See sisaldab jaotust suurtes ehitistes, kus võib olla rakendatav täiendav vee kvaliteediohje. See ISO 5667 osa on samuti kohalduv proovivõtule olukordades, mis võivad olla tingitud jaotusvõrgu häirete või hädaolukordade uuringutest, kus proove võtvad isikud ei ole ohtu seatud. See ISO 5667 osa ei anna juhiseid veeallikate jaoks ja toodete jaoks, mille valmistamisel on kasutatud joogivett. Järgnevad näited on juhtumid, mida antud dokument ei käsitle: - proovivõtt veeallikast, näiteks põhja- ja pinnavee kogumid; - joogiveevarustuse proovivõtt ajutistest allikatest (näiteks paakautodest); - proovivõtt lennukite, rongide ja laevade veemahutitest; - proovivõtt joogitoodetest (kaasa arvatud pudelitesse villitud vesi) või toidust, mis sisaldab tootmisel kasutatud joogivett; - proovivõtt joogiautomaatidest, mis väljastavad jooke lahtistes topsides.
*
*
*
PDF
12,23 € koos KM-ga
Paber
12,23 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 19458:2006

Vee kvaliteet. Proovivõtt mikrobioloogilisteks uuringuteks
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2006
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-1:2007

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 1: Proovivõtuplaanide koostamisjuhendid ja proovivõtumeetodid
Kehtetu alates 15.03.2022
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-3:2012

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine
Kehtetu alates 01.08.2018
Põhitekst

EVS-ISO 5667-10:2013

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks
Kehtetu alates 01.10.2021