Tagasi

EVS-ISO 5667-10:2013

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 10: Juhised reoveest ja heitveest proovide võtmiseks

Üldinfo
Kehtiv alates 06.01.2014
Alusdokumendid
ISO 5667-10:1992
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEVS-ISO 5667-10
06.01.2014
Põhitekst
See ISO 5667 osa esitab olme- ja tööstusreoveest ning heitveest proovivõtu põhimõtted, sh proovivõtuplaani koostamise, proovivõtutehnikad ning proovide käsitlemise. See standardi osa hõlmab heitvett kõikides erivormides, st tööstus- ja olme-, nii reo- kui ka heitvett. Standard ei hõlma proovivõttu õnnetusjuhtumite ja avariide korral, kuid teatud juhtudel võib kohaldada selles standardis kirjeldatud proovivõtumeetodeid. 1.1 Eesmärgid Proovivõtuplaan võib põhineda mitmel eesmärgil. Enam levinud eesmärgid on: — saasteainete kontsentratsioonide määramine reo- ja heitveest; — reostusallikast lähtuva reostuskoormuse määramine; — informatsiooni saamine reoveepuhasti opereerimiseks; — väljalaskmete kohta kehtestatud saasteainete piirkontsentratsioonide nõuete täitmise kontroll; — väljalaskmete kohta kehtestatud saasteainete piirkoguste nõuete täitmise kontroll; — andmete kogumine saastetasu arvutamise eesmärgil. Proovivõtuplaan koostatakse, lähtudes uuringu eesmärgist, et tagada uuringu käigus saadud informatsiooni vastavus püstitatud eesmärgile. Proovivõtu eesmärgiks on tavaliselt kvaliteedikontroll või kvaliteedinäitajate mõõtmine, nagu on kirjeldatud jaotistes 1.1.1 ja 1.1.2. 1.1.1 Kvaliteedinäitajad Kvaliteedinäitajate mõõtmise eesmärk on määrata saasteainete kontsentratsioon või koormus, mis lähtub reostusallikast, tavaliselt kindla ajaperioodi jooksul, nt kehtestatud piirväärtustele vastavuse hindamiseks, suundumuse hindamiseks, andmete kogumiseks puhastusprotsessi tõhususe hindamiseks, või reostuskoormuse hindamiseks reoveepuhasti planeerimisel ja/või projekteerimisel. 1.1.2 Kvaliteedikontroll Kvaliteedikontrolli eesmärgid võivad olla järgmised: a) lühi- või pikaajaline andmete kogumine reoveepuhasti toimimise kontrollimiseks (nt aktiivmudakasvu kontroll aktiivmudamahutites, anaeroobse kääritamise protsesside jälgimine, tööstusreoveepuhastite heitvee kontroll); b) andmete kogumine reoveepuhasti tõrgeteta töö tagamiseks (nt asula reoveepuhasti kaitsmine sinna juhitava tööstusreovee kahjuliku mõju eest ning tööstusreovee allikate tuvastamine, mis võivad reoveepuhasti tööd kahjustada); c) andmete kogumine saasteainete heidete kohta (nt pinnasesse, merre või vooluveekogusse juhitavate heitvete väljalaskmete seire).
*
*
*
PDF
8,86 € koos KM-ga
Paber
8,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-ISO 5667-11:2013

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 11: Juhised põhjaveest proovide võtmiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 06.01.2014
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-3:2012

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine
Kehtetu alates 01.08.2018
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-1:2007

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 1: Proovivõtuplaanide koostamisjuhendid ja proovivõtumeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 06.02.2007
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-13:2011

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 13: Juhised proovivõtuks reoveesettest
Uusim versioon Kehtiv alates 02.06.2011