Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number

02.02.2021
Alternate Text

EVS Teataja veebruarikuu esimene (01.02.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

1 uus tõlge kommenteerimisel - EVS-EN 14183:2004 „Tööplatvormid“.

Pikendamisküsitlusel on 4 standarditEVS 728:1996 „Üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk (ÜKTV). Nõuded ÜKTV abonendi analoogliidesega ühendatavatele terminalseadmetele“, 
EVS 759:1998 „Kommertstelekommunikatsioon (BTC). Kahe- ja neljajuhtmelised analoogrendiliinid (A20, A2S, A40, ja A4S). Ühenduskarakteristikud, võrguliides ja lõppseadmestiku liides“, EVS 873:2014 „Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused“, EVS 874:2003 „Kõne töötlemise, ülekande ja kvaliteedi aspektid (STQ). Teenuse kvaliteedi parameetrite määratlused ja mõõtmine. ONP kõneside direktiiviga 98/10/EC nõutud kõnesideteenuse parameetrid“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standarditEVS 898:2014 „Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis“, EVS-EN 60598-2-9:2001 „Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 9: Mitteprofessionaalsed foto- ja filmivalgustid“, EVS-EN IEC 61010-2-120:2018 „Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-120: Ohutuse erinõuded masinseadmetele“.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS 901-3:2021 "Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud"
EVS 920-6:2021 "Katuseehitusreeglid. Osa 6: Katusekatte aluskonstruktsiooni puitmaterjalid ja puitplaadid"
EVS-EN 14654-1:2021 "Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 1: Üldnõuded"
EVS-EN 16282-7:2017 "Suurköökide varustus. Suurköökide ventilatsiooni komponendid. Paiksete tulekustutussüsteemide paigaldamine ja kasutamine
EVS-EN 16941-2:2021 "Lokaalsed tehnilise vee süsteemid. Osa 2: Puhastatud hallvee kasutussüsteemid"
EVS-EN 378-1:2016+A1:2021 "Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valikukriteeriumid"
EVS-EN 378-3:2016+A1:2021 "Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid"
EVS-EN ISO 717-1:2021 "Akustika. Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni hindamine. Osa 1: Õhuheli isolatsioon"
EVS-EN ISO 9093:2021 "Väikelaevad. Kingstonid ja laevakeret läbiv armatuur"

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/33/EL Liftid.

Head lugemist!