Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine number

16.04.2021
Alternate Text

EVS Teataja aprillikuu teine (15.04.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 1868:1999 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu“, EVS-EN ISO 14555:2017 „Keevitamine. Metallmaterjalide tihvti kaarkeevitus“, prEN ISO 17225-5 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 5: Klassifitseeritud küttepuud“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standardEVS 885:2005 „Ehituskulude liigitamine“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard EVS 901-2:2016 „Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained“.

1 algupärase standardi kehtivuse pikendamine EVS 873:2014 „Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit EVS-EN ISO 12224-3:2003 „Solder wire, solid and flux cored - Specification and tests methods - Part 3: Wetting balance test method for flux cored solder wire efficacy“, EVS-EN ISO 14329:2004 „Resistance welding - Destructive tests of welds - Failure types and geometric measurements for resistance spot, seam and projection welds“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN IEC 62053-21:2021 "Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 21: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,5, 1 ja 2)" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2021, EN IEC 62053-22:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 22: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,1 S, 0,2 S ja 0,5 S)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2021, EN IEC 62053-23:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klassid 2 ja 3)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2021, EN IEC 62053-24:2021 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 24: Staatilised põhisagedus-reaktiivenergiaarvestid (klassid 0,5 S, 1 S ja 1)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2021.

Eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit:
EVS-EN 131-4:2020 „Redelid. Osa 4: Ühe või mitme liigendhingega redelid“,
EVS-EN 303-5:2021 „Küttekatlad. Osa 5: Käsitsi ja automaatselt köetavad tahkekütusekatlad nimisoojustootlikkusega kuni 500 kW. Mõisted, nõuded, katsetamine ja märgistus“,
EVS-EN 482:2021 „Töökoha õhu kvaliteet. Mõõteprotseduurid keemiliste ohutegurite konsentratsiooni määramiseks. Üldnõuded suutlikkusele“.

Head lugemist!