Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu kolmas number

04.01.2022
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu kolmas (31.12.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Asutatud on uus komiteeEVS/PK 78 „Linnatänavad“.

6 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 16907-3:2018 „Mullatööd. Osa 3: Ehitustegevus“, EVS-EN 50708-1-1:2020 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 1-1: Üldosa. Üldnõuded“, EVS-EN 61000-3-3:2013/A2:2021 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides tunnusvooluga kuni 16 A faasi kohta“, EVS-EN IEC 62061:2021 „Masinate ohutus. Ohutusega seotud juhtimissüsteemide funktsionaalne ohutus“, prEVS-ISO 19461-1 „Kiirguskaitse. Meditsiinis rakendust leidvate radioisotoopidega saastunud jäätmete mõõtmine nende vabastamise eesmärgil. Osa 1: Radioaktiivsuse mõõtmine“, prEVS-ISO 23081-2 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Metaandmed dokumentide haldamiseks. Osa 2: Kontseptuaalsed ja rakenduslikud küsimused“.

1 uue algupärase standardi koostamineprEVS 669 „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 929:2016 „Tarkvõrk. Terminoloogia“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 12543-1:2021 „Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Vocabulary and description of component parts“ (ISO 12543-1:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2022, EN ISO 12543-2:2021 „Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated safety glass“ (ISO 12543-2:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2022, EN ISO 12543-3:2021 „Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 3: Laminated glass“ (ISO 12543-3:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2022, EN ISO 12543-4:2021 „Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability“ (ISO 12543-4:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2022, EN ISO 12543-5:2021 „Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing“ (ISO 12543-5:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2022, EN ISO 12543-6:2021 „Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance“ (ISO 12543-6:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 04.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit:
CWA 5643-2:2021 „Turism ja sellega seotud teenused. Nõuded ja suunised Covid-19 leviku vähendamiseks turisminduses. Euroopa visuaalne identiteet“,
EVS-EN 12453:2017+A1:2021 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid“,
EVS-EN 12952-10:2021 „Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 10: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest“,
EVS-EN 12952-6:2021 „Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 6: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal“,
EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“,
EVS-EN 50549-2:2019 „Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisüksustele. Osa 2: Ühendus keskpingejaotusvõrguga. Tootmisüksused kuni tüübini B (kaasa arvatud)“,
EVS-EN IEC 60445:2021 „Inimese-masina-liidese üld- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja tuvastamine. Seadmeklemmide, juhtide otsastuste ja juhtide tuvastamine“,
EVS-EN IEC 62031:2020/A11:2021 „Üldtarbevalgustuse leedmoodulid. Ohutusnõuded“,
EVS-EN IEC 62031:2020+A11:2021 „Üldtarbevalgustuse leedmoodulid. Ohutusnõuded“,
EVS-EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 3: Fassaadi heliisolatsioon“,
EVS-EN ISO 19085-1:2021 „Puidutöötlemismasinad. Ohutus. Osa 1: Ühtsed nõuded“,
EVS-IEC 60050-195:2021 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 195: Maandamine ja kaitse elektrilöögi eest“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed.

Head lugemist!