Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine number

16.02.2021
Alternate Text

EVS Teataja veebruarikuu teine (15.02.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel - CEN/TS 16415:2013 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ankurdusvahendid. Mitme samaaegse kasutajaga ankurdusvahenditega seotud soovitused“, EN ISO 15223-1:2016/prA1 „Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded“, prEN ISO 17225-1 „Tahked boikütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 1: Üldnõuded“.

Koostamisel on algupärase standardi uustöötlus - prEVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 620-6:2014 „Tuleohutus. Tekstiilsed sisustusmaterjalid“, EVS 847-2:2016 „Veevärk. Osa 2: Veetöötlus“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 726:2015 „Teraviljasaadused. Kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramine“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standarditEVS-EN 12023:2000 „Isekinnituvad teibid. Soojas niiskes keskkonnas läbi teibi tungiva veeauru mõõtmine“, EVS-EN 12029:2000 „Isekinnituvad teibid. Vees lahustuvate korrodeerivate ioonide määramine“, EVS-EN 12030:2000 „Isekinnituvad teibid. Löögikindluse mõõtmine“, EVS-EN 12031:2000 „Isekinnituvad teibid. Murdumistugevuse mõõtmine“, EVS-EN 14876:2007 „Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded steel pressure drums“, EVS-EN 15888:2014 „Transporditavad gaasiballoonid. Balloonipakett. Perioodiline ülevaatus ja katsetamine“, EVS-EN 50131-2-5:2008 „Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-5: Requirements for combined passive infrared and ultrasonic detectors“.

Eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit:
EVS-EN ISO 717-2:2021 „Akustika. Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni hindamine. Osa 2: Löögiheli isolatsioon“
EVS-ISO 21246:2021 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Muuseumide võtmeindikaatorid“

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid, Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed.

Head lugemist!