Tagasi

EVS 847-2:2016

Veevärk. Osa 2: Veetöötlus

Üldinfo
Kehtiv alates 03.02.2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötlus on standardi EVS 847-2:2003 "Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus" edasiarendus ja kaasajastamine erinedes eelnevast nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest, on täiendatud olemasolevaid ja lisatud uusi peatükke. Standard rakendub ühis- või eraveevärgi veekäitluse ühes etapis - veetöötlusjaamade projekteerimisel ja ehitusel. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelsed tõlked, muudetud võrguelementide seletusi jms. Standardi käsitlusala selgitab veekäitluse etappe ja nende seotust asjakohaste eesti standarditega, aidates valdkonnas orienteeruda ja pakkuda insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Standardi pealkirjas otsustati kasutada terminit „veetöötlus“, mis ühtib standardis käsitlust leidnud teemadega.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.02.2016
Põhitekst
01.09.2003
Põhitekst
See Eesti standard rakendub ühis- või eraveevärgi veetöötlusjaamade projekteerimisel ja ehitusel. Standardis ei käsitleta eri- ja tootmisotstarbelise vee töötlemist. Veekäitluses sisaldub veehaare, veetöötlus, säilitamine ja edastamine (jaotamine) tarbijale (vt joonis 1). Veehaarde-veeallika valikul juhinduda asjakohastest õigusaktidest ja standardist EVS 847-1, vee jaotamisel tarbijale juhinduda asjakohastest õigusaktidest ja standardist EVS 921. Standardi lisad A ja B sisaldavad soovituslikku abimaterjali.
*
*
*
PDF
22,80 € koos KM-ga
Paber
22,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 847-1:2014

Veevärk. Osa 1: Veehaarded
Uusim versioon Kehtiv alates 12.01.2015
Põhitekst

EVS-EN 1610:2015

Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS 921:2014

Veevarustuse välisvõrk
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 844:2016

Hoonete kütte projekteerimine
Kehtetu alates 18.04.2022