Home»E-Shop»EVS 745:2010

EVS 745:2010

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 13.92 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Goods and materials mass measurement by weighing - Measurement method

Käesolev Eesti standard käsitleb kauba ja materjalide massi mõõtmist kaalu abil ning saadud mõõdistest massi ja mõõteobjekti tiheduse tabeliandmete põhjal mahu mõõtetulemuse ja selle mõõtemääramatuse arvutamist. Standardi mõõtemetoodika kirjeldab kauba, materjalide massi ja mahu mõõtmist kaalu abil ladudes, kauplustes, tollis, müügitehingutes ja muudel analoogilistel juhtudel. Standardi mõõtemetoodikat on võimalik kasutada tolliseadusega, aktsiisiseadusega, tarbijakaitseseadusega ja mõõteseadusega määratletud juhtudel riigijärelevalve toimingutes ning maksude määramisel kaubakoguste massi mõõtmisel tollis, aktsiisiladudes, riigijärelevalve ametites ja asutustes ning sõidukite massi (või teljekoormuse) kontrollimisel.

Give feedback about the content of this standard