Home»E-Shop»EVS JUHEND 6:2019

EVS JUHEND 6:2019

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 11.67 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Establishment and working procedures of technical committee and project committee

This Guide determines the requirements for the establishment, functioning and disbanding of standardisation Technical Committee's and Project Committee's.

Changes from previous version:

Peamised muudatused võrreldes juhendi 2016. a väljaandega on järgmised: - muudetud on liikmeskonnaga seotud nõudeid ning selle juhendi kohaselt peavad komitee asutamiseks ja töö jätkamiseks komitees olema esindatud vähemalt kolme huvipoolte kategooria esindajad; - lisatud on komitee töös vaatlejaliikmena osalemise võimalus organisatsioonidele, kes kuuluvad teise Standardikeskuse juures registreeritud komitee liikmeskonda; - täpsustatud on lihthäälteenamuse alusel otsuste vastu võtmist nii tehnilise komitee kui ka projektkomitee töös; - loobutud on võimalusest peatada tehniliste komiteede tegevus; - täpsustatud on komitee ja liikmete kohustusi, mistõttu on täienenud liikme liikmeskonnast välja arvamise võimalused ja komitee tegevuse lõpetamise alused.

Give feedback about the content of this standard