Esileht»E-pood»CEN/TS 54-14:2018

CEN/TS 54-14:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ja hoolduse eeskiri

See dokument sisaldab eeskirju automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide kasutamiseks ehitistes ja nende ümbruses. Eeskirjad hõlmavad süsteemide planeerimist, projekteerimist, paigaldamist, kasutuselevõttu, kasutamist ja hooldamist. Eeskirjad kehtivad süsteemide kohta, mille eesmärk on kaitsta elusid ja/või vara. Eeskirjad kehtivad süsteemide kohta, millel on keskseade ning vähemalt üks käsiteadusti või üks tulekahjuandur. Tulekahju korral võivad süsteemid olla võimelised genereerima signaale, mis käivitavad lisaseadmeid (näiteks paikseid tulekustutussüsteeme). Samuti on võimalik rakendada muid ettevaatusabinõusid ja teha toiminguid (näiteks lülitada seadmeid välja või edastada häireid kaugjuhtimise teel). Need eeskirjad ei kehti lisaseadmete või nendega liidese moodustavate ahelate kohta. Eeskirjad ei kehti süsteemide kohta, mille tulekahjuhäire funktsioonid on kombineeritud teiste tulekaitsega mitteseotud funktsioonidega. Eeskirjad ei anna soovitusi selle kohta, kas automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem tuleks konkreetsele alale paigaldada või mitte. Eeskirju peaksid kasutama pädevad isikud. Eeskirjad on siiski suunatud ka teistele isikutele, kes automaatseid tulekahjusignalisatsioonisüsteeme tellivad ja kasutavad. Suitsuhäireseadmed ei ole standardi EN 14604 kohaselt automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta