Esileht»E-pood»EVS 812-6:2012/A2:2017

EVS 812-6:2012/A2:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 8,01 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

Muudatus standardile EVS 812-6:2012.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi EVS 812-6:2012 muudatuse A2:2017 tingis peamiselt vajadus viia standard kooskõlla uue ehituslike tuleohutusnõuete määrusega (siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“). Lisatud on nõuded hüdrandi paigaldamisele riigiteedele. Muudetud on ehitisesise tuletõrjeveevärgi mõisteid: ära on kaotatud A- ja B-klassi ehitisesisene veevärk, sisse on toodud terminid märgtõusutoru ja tuletõrje voolikusüsteem. Täpsustatud on ehitisesise tuletõrjeveevärgi nõudeid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta