Esileht»E-pood»EVS 906:2010

EVS 906:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 13,92 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007

Käesolev Eesti standard käsitleb mitteeluhoonete ruumides nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetrite, maksimaalselt lubatava mürataseme kui ka tervishoiu- ja ökonoomikaalaste nõuetega. Standardis ei dubleerita standardis EVS-EN 13779:2007 esitatut, küll aga aktsepteeritakse standardis antud projekteerimiskriteeriume ja kõiki nõudeid nii ruumidele kui süsteemidele, samuti õhuliikide ja süsteemide spetsifitseerimist ning kõike, mis seondub sisekliimaga.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta