Tagasi

EVS 916:2012

Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007

Üldinfo
Kehtetu alates 15.10.2019
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.10.2019
Rahvuslik lisa
15.10.2019
Põhitekst
04.04.2012
Põhitekst
See Eesti standard käsitleb hoonete sisekeskkonnas nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetritega, maksimaalselt lubatava müratasemega ning tervishoiu- ja ökonoomikaalaste nõuetega. Standardis ei dubleerita standardis
EVS-EN 15251:2007 esitatut, küll aga aktsepteeritakse standardis antud projekteerimiskriteeriume ja kõiki nõudeid nii ruumidele kui süsteemidele (v.a viited lubatud rahvuslikele kriteeriumidele), samuti õhuliikide ja süsteemide spetsifitseerimist ning kõike, mis seondub ruumide sisekeskkonnaga.
*
*
*
PDF
20,40 € koos KM-ga
Paber
20,40 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN 15251:2007

Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast
Kehtetu alates 15.10.2019
Põhitekst + parandus

EVS 812-6:2012

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Kehtiv alates 04.04.2012
Põhitekst

EVS 906:2010

Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007
Kehtetu alates 15.02.2018
Põhitekst

EVS-EN 12464-1:2011

Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
Kehtetu alates 16.09.2021