Esileht»E-pood»EVS-EN 50341-1:2013

EVS-EN 50341-1:2013

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 31,07 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad

See standard hõlmab elektriõhuliine vahelduvpingega üle 1 kV ja nimisagedusega alla 100 Hz. Selle standardi kohaldamise ulatus iga riigi olemasolevatele õhuliinidele sõltub vastavas riigis kehtestatud siseriiklikest erinõuetest (SEN). Mõiste „uus õhuliin“ tähenduse ja ulatuse konkreetse määratluse peab sätestama iga standardimisorganisatsioon vastava riigi SENis. Igal juhul tähistab see täielikult uut liini mingi kahe punkti A ja B vahel.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta