Esileht»E-pood»EVS-HD 60364-7-709:2009+A1+A11+A12:2019

EVS-HD 60364-7-709:2009+A1+A11+A12:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sadamad (sh huvisõidusadamad) ja muud samalaadsed paigad. Erinõuded laevade kaldatoitele

Sarja HD 60364 selles osas sätestatud konkreetsed nõuded kehtivad üksnes vooluahelate kohta, mis on ette nähtud ujuvsõidukite toiteks, mida kasutatakse administratiiv-, kommerts-, tööstus-, vabaaja- või sporditegevuseks ja mida edaspidi nimetatakse laevadeks, sadamates, huvisõidusadamates ja muudes samalaadsetes paikades. Nimetatud konkreetseid nõudeid ei rakendata — kaldapaigaldistele, mis on ette nähtud kommerts- ja administratiivotstarbeliste sisevetesõidukite toiteks; MÄRKUS 1 Sellised nõuded on määratletud harmoneerimisdokumendis HD 60364-7-730. — kaldaühendussüsteemidele, mis on ette nähtud laevade jaoks, mille elektrikatkestuse vältimiseks nõutakse nende oma-elektritoite sünkroniseerimist kalda-elektritoitega; MÄRKUS 2 Sellised nõuded on määratletud standardis IEC/ISO/IEEE 80005-3. — laevade oma elektripaigaldistele; — paatelamute toitele, kui neid toidetakse otse avalikust võrgust; — ankurdatud laevade toitele; — kuivdokis olevate laevade toitele; — laevade toitele kaldapealsetest omaette generaatoragregaatidest. Ülejäänud elektripaigaldiste ja paatelamute elektripaigaldiste kohta rakendatakse sarja HD 60364 üldnõudeid koos HD 60364-7 asjakohaste erinõuetega.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta