Back

EVS 812-1:2013

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary

General information
Withdrawn from 17.07.2017
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötlus muudab sõnavarastandardi lihtsamini kasutatavamaks ja mõistetavamaks. Standardist on välja jäetud korduvad ja samatähenduslikud terminid. Standardi uustöötlus vastab täna kehtivatele EVS 812 sarja standarditele ning Vabariigi Valitsuse määrusele 315 „Ehitisele ja selle osale esitatud tuleohutusnõuded“. Standardisarja EVS 812 terminitest on erandina välja jäetud mõisted, mille tähendus puudutas üksnes konkreetse standardi konteksti. Standardis on korrigeeritud mõisteid, mis on seoses standardisarja uuendamisega aastani 2013 muutunud. Mõistete väljajätmisel on lähtutud järgmistest kriteeriumitest: — mõiste on väga spetsiifiline ning on kasutatav ainult teatud standardite kontekstis (nt tulepüsivusarvutused, ventilatsioon, kütteseadmed ja korstnad); — tegemist on levinud mõistega füüsikas või konkreetses valdkonnas (nt veeauru kastepunkt, ripplagi, ringlusõhk); — mõiste sisaldab seadet, vahendit või lahendust, mida Eestis ei kasutata ning millele puuduvad konkreetsed nõuded (nt tulekahjutelefon, evakueerimissukk); — mõiste on samatähenduslik teise mõistega (suitsuava – suitsueemaldusava, suitsuekraan – suitsutõke).
Standard history
Status
Date
Type
Name
17.07.2017
Main
01.06.2016
Amendment
02.04.2013
Main
Main
EVS 812-1:2005
-
*
*
*
PDF
15.86 € incl tax
Paper
15.86 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main + corrigendum

EVS 812-3:2013

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Withdrawn from 02.04.2018
Main

EVS 812-4:2011

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Withdrawn from 16.01.2018
Main + corrigendum

EVS 812-7:2008

Fire safety of constructions – Part 7: The fulfilment of essential requirement - Safety of construction works in case of fire in the course of design and building process
Withdrawn from 16.05.2018
Main + corrigendum

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems
Newest version Valid from 01.04.2014