Back

EVS 844:2004

Design of heating for buildings

General information
Withdrawn from 02.03.2016
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
02.03.2016
Main
13.05.2004
Main
Käesolev standard kehtestab nõuded Eesti Vabariigis ehitatavate ja rekonstrueeritavate elu-, üldkasutatavate ja tööstushoonete kütte projekteerimisel. Projekteerimise staadiumid ja projekti koosseis on määratud Eesti standardiga EVS 811:2002 ´´Hoone projekt´´. Kooskõlastuste ning ehituslubade andmise kord on fikseeritud Ehitusseadusega. Käesolevas standardis käsitletakse nii välisõhu kui ruumide siseõhu arvutuslikke temperatuure, küttesüsteemi valikut vastavalt hoonetüübile, soovitatavaid vee kiirusi ja rõhukadusid küttetorustikes, küttesüsteemi peale- ja tagasivooluvee temperatuure, liigsoojuse arvestamist ruumides, küttekehade valikut ja paigutusviise, reguleerimis- ja sulgemisarmatuure, torumaterjale ning soojuse säästlikku kasutamist. Standardit tuleb käsitada koos Eesti standardiga EVS 829:2003 ´´Hoone soojuskoormuse määramine´´. Käesolev standard ei käsitle soojuskeskuste projekteerimist. Soojuskeskused tuleb projekteerida vastavalt soojuskeskuste projekteerimisjuhisele.
*
*
*
PDF
17.63 € incl tax
Paper
17.63 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 906:2010

Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems. Estonian National Annex for EVS-EN 13779:2007
Withdrawn from 15.02.2018
Main + corrigendum

EVS-EN 15251:2007

Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
Withdrawn from 15.10.2019
Main

EVS-EN 13779:2007

Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems
Withdrawn from 03.10.2017
Main

EVS 812-4:2011

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Withdrawn from 16.01.2018