Back

EVS 844:2016

Design of heating for buildings

General information
Withdrawn from 18.04.2022
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Selles Eesti standardis, mis on standardi EVS 844:2004 uustöötlus, on täpsustatud ja lihtsustatud arvutuslike välisõhu temperatuuride määramist. Samuti on standardis esitatud siseõhu arvutuslikud temperatuurid viidud vastavusse teiste normdokumentidega. Antud on ka konkreetsed juhised soojuskandja temperatuurirežiimide valikuks eri juhtudel, arvestades hoonete ja küttesüsteemide eripära. Standardi uustöötluses täpsustatakse juhiseid toru läbimõõtude ja tasakaalustusventiilide valikuks sõltuvalt soovitatavast rõhukaost ja lubatavast müratasemest ning esitatakse juhised isolatsiooni paksuse valikuks. Veel on mitmed definitsioonid ja soovitused täpsustatud ning tehtud üheselt mõistetavamateks.

Standard history

Status
Date
Type
Name
18.04.2022
Main
02.03.2016
Main
13.05.2004
Main
EVS 844:2004
This standard establishes requirements for design of heating in the Republic of Estonia. Residential, public and industrial buildings are dealt, either for construction or refurbish.
The design stage of the project and its content is stated by the Estonian Standard EVS 811. Building Code states approvals and procedures for the granting of building permits. This standard includes both the outdoor air and indoor air design temperature selection, heating system selection according to the type of a building, recommended water velocities and pressure losses in pipelines, supply and return temperatures in heating systems, regulating and stop valves, pipe materials and efficient use of heat. Standard should be considered together with the Estonian standard EVS-EN 12831. This standard does not deal the heating stations. Heating stations have to be designed according to their design guidelines.
*
*
*
PDF
20.74 € incl tax
Paper
20.74 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

CEN/TR 14788:2006

Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems
Newest version Valid from 05.05.2006
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main + corrigendum

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems
Newest version Valid from 01.04.2014
Main

EVS 846:2013

Draining system inside buildings
Withdrawn from 01.06.2021