Back

EVS 848:2003

Municipal sewer system

General information
Withdrawn from 05.03.2013
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
05.03.2013
Main
Käesolev projekteerimisstandard kehtib hooneväliste isevoolsete kanalisatsiooni-võrkude kohta, s.o hoonekollektorist või sajuvee restkaevust kohani, kus vesi jõuab reoveepuhastisse või suublasse. Hoonealused torustikud ja kollektorid kuuluvad kanalisatsioonivõrgu hulka siis, kui nad ei ole osa kinnistukanalisatsioonist.
*
*
*
PDF
19.32 € incl tax
Paper
19.32 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 847-3:2003

Municipal water supply - Part 3: Design of water supply system
Withdrawn from 04.02.2014
Main

EVS 835:2003

Design of site water supply
Withdrawn from 04.02.2014
Main

EVS 846:2003

Site sewer system
Withdrawn from 05.03.2013
Main

EVS 847-2:2003

Municipal water supply - Part 2: Water purification
Withdrawn from 03.02.2016