Back

EVS 906:2018

Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems. Estonian National Annex for EVS-EN 16798-3:2017

General information
Valid from 15.02.2018
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluses on — täpsustatud algversiooni kasutamisel ilmnenud vajakajäämisi, — mõningal määral korrigeeritud õhuvahetuse normarve, — lisatud soovituslikud köökide väljatõmbe mahud; — lisatud juhised ventilatsioonisüsteemide elementide spetsifitseerimiseks; — üle kantud standardist EVS-EN 16798-3:2017 välja jäänud mõningad ventilatsiooni kavandamise seisukohalt olulised osad, mis olid kajastatud standardis EVS-EN 13779:2007.
Standard history
Status
Date
Type
Name
15.02.2018
Main
08.04.2010
Main
This Standard applies to the design and implementation of non-residential buildings to ensure the required indoor air parameters throughout the ventilation system taking into consideration the indoor and outdoor air parameters, maximum allowed noise level as well as healthcare and economical requirements. This Standard does not duplicate EVS-EN 16798-3:2017 but indeed accepts the provided design measures and all the requirements for the systems and for the rooms, as well as specification of ventilation systems and all that applies to the indoor climate.
*
*
*
PDF
19.32 € incl tax
PDF redline
23.18 € incl tax
Paper
19.32 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS-EN 16798-3:2017

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)
Newest version Valid from 03.10.2017
Main + corrigendum

EVS 812-3:2018

Fire safety of constructions - Part 3: Heating systems
Newest version Valid from 02.04.2018
Main

EVS 812-4:2018

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages
Newest version Valid from 16.01.2018
Main + corrigendum

EVS 812-2:2014

Fire safety of constructions - Part 2: Ventilation systems
Newest version Valid from 01.04.2014