Back

EVS 911:2011

Voluntary professional indemnity guidelines for consulting engineering

General information
Withdrawn from 16.10.2018
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
16.10.2018
Main
02.06.2011
Main
See standard käsitleb: — vabatahtliku vastutuskindlustuse olemust; — ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist. Seejuures antakse selle standardiga soovitused, millest oleks kindlustusvõtjal mõistlik lähtuda enda kindlustushuvile vastava kindlustuskaitse leidmisel, vabatahtliku vastutuskindlustuse kindlustusandja valimisel ning sõlmitava kindlustuslepingu tingimustega tutvumisel; — ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu täitmist. Muu hulgas selgitatakse, millised on lepingupoolte peamised õigused ja kohustused. Standard ei ole kohaldatav ehitamise ja ehitusjuhtimise suhtes sõlmitud vastutuskindlustuse lepingutele.
*
*
*
PDF
16.70 € incl tax
Paper
16.70 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 915:2012

Organising public procurements in contracting for public works and design of works
Withdrawn from 15.06.2020
Main

EVS 811:2012

Building Design
Withdrawn from 16.05.2017
Main

EVS 812-1:2013

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary
Withdrawn from 17.07.2017
Main

EVS 865-1:2013

Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design
Newest version Withdrawn from 02.08.2017