Back

EVS 920-5:2023

Requirements for roof building - Part 5: Flat roofs

General information
Valid from 29.12.2023
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardis on tehtud järgmised muudatused: — standardi sisu on süstematiseeritud, on täpsustatud ja lisatud termineid; — on uuendatud/täiendatud kõik joonised ja lisatud kümme uut joonist; — on lisatud jaotised 13.4 „Kummirullmaterjalid“, 14.4 „Vedelplast“ ja peatükk 15 „Pindpaigaldised“; — on täpsustatud lamekatuse tuulutuse mõistet ja sisu; — standardi ülesehitus on muudetud loogilisemaks.

Standard history

Status
Date
Type
Name
29.12.2023
Main
08.06.2015
Corrigendum
02.04.2015
Main + corrigendum
This Estonian standard specifies the requirements for flat roof building structure and main requirements for the materials used in flat roofs.
This Estonian standard specifies the requirements for products and installation in ordinary exploitation conditions.
Flat roofs are roofs where incline is 1:10 or less.
Flat roofs are usually covered with flexible sheets for waterproofing or continuous waterproofing.
This Estonian standard is meant for guidance to flat roof installers, builders, material manufacturers, designers, architects, building supervision, experts and users.
The roof maintenance is specified in standard EVS 920-1.
*
*
*
PDF
34.16 € incl tax
PDF redline
44.41 € incl tax
Paper
34.16 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS-EN 13565-1:2019

Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components
Newest version Valid from 01.11.2019
Main

EVS 920-6:2021

Rules for roof building. Part 6: Wood and wood-based materials in roof covering substructure
Newest version Valid from 01.02.2021
Main

EVS 840:2023

Guidance for radon-protective measures for new and existing buildings
Newest version Valid from 16.10.2023
Main

EVS-EN ISO 6781-1:2023

Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures (ISO 6781-1:2023)
Newest version Valid from 01.09.2023