Back

EVS 840:2023

Guidance for radon-protective measures for new and existing buildings

General information
Valid from 16.10.2023
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Võrreldes eelmise versiooniga on standardit uuendatud asjakohase ja teadaoleva teabega, näiteks seadusandluse muudatused ja töövõtted. Eemaldatud on mitte laialt levinud praktikad ning täpsustatud on enim kasutatavaid praktikaid. Ka sõnastust on läbivalt muudetud eesmärgiga lugemist lihtsustada. Täiendatud või muudetud on jooniseid, kust on eemaldatud ilmselged vead või tehtud joonis arusaadavamaks. Standardi muutmisel osalesid nii seadusandjad kui radooni mõõtmise ning kaitsemeetmete rakendamise teenust pakkuvad ettevõtted ning läbi selle on tagatud, et standardis on kõige aja- ja asjakohasem ning praktilisem teave.

Standard history

Status
Date
Type
Name
16.10.2023
Main
04.04.2017
Main
This Estonian standard has been prepared to provide guidance for designers and builders of radon safe construction of the building, in order to avoid exceeding the level of radon, which increases the risk of lung cancer, given in the relevant legislation, in rooms where people stay for a long time.
In the standard there is a variety of radon-prone reduction measures. It is needed to consider that this list and solutions are not exhaustive and there might be other solutions to ensure radon safety, for which effectiveness is examined and documentally proved. Considering the special features of the object and the purpose of the rooms to be used, design and construction must be approached on a case-by-case basis.
*
*
*
PDF
27.60 € incl tax
PDF redline
35.88 € incl tax
Paper
27.60 € incl tax
Browse standard for 24 hours: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main + corrigendum

EVS 920-2:2013

Requirements for roof building - Part 2: Metal roofs
Newest version Valid from 05.08.2013
Main + corrigendum

EVS 920-4:2013

Requirements for roof building. Part 4: Rooftile roofs
Newest version Valid from 14.11.2013