Tagasi

CEN/TR 17654:2021

BIM-i rakenduskavade (BEP) ja infovahetuse nõuete (EIR) Euroopa tasandil juurutamise juhend standardite EN ISO 19650-1 ja -2 põhjal

Üldinfo
Kehtiv alates 01.10.2021
Alusdokumendid
CEN/TR 17654:2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.10.2021
Põhitekst
Selles juhendis käsitletakse protsesse, mis on seotud info hankimise ja edastamisega projekteerimise ja ehitusprojektide tarbeks, täpsemalt lähteülesannet kirjeldavat dokumenti (EIR) ja BIM-i rakenduskava (BEP), võttes arvesse haldusprotsesse. Selles juhendis arvestatakse rahvusvaheliste standardite ja kirjelduste ning soovituslike praktikatega. See dokument on mõeldud kõigile esitatavate infotulemite kättesaadavaks tegemisega seotud osalistele. Sealhulgas nii neile, kes infot vajavad, kui ka neile, kes infot esitavad. Nõutav info võib puudutada kõiki elutsükli protsesse, nagu projekteerimine, ehitus, käitamine ja hooldus ning elutsükli lõpu protsessid. See kehtib eelkõige nt kliendile, vara omanikule/käitajale, arhitektile, insenerile, ehitajale, alltöövõtjatele jne. Juhendis kirjeldatakse tellijatele metoodikat, kuidas nõuda ja kokku leppida infovajaduse õige hulk, kvaliteet ja tase. Samuti on oluline, et täitjad saaksid hinnata olemasolevate EIR-ide kvaliteeti ning tuvastada võimalikke ülekirjeldusi või lünki. Selle alusel on võimalik prognoosida ja arvutada andmete koostamiseks vajalikku ressurssi. Selles dokumendis operatsionaliseeritakse infotulemite määramise ja kokkuleppimise protsess standardi EN ISO 19650-2:2018 järgi. See aruanne ei hõlma kõiki standardi EN ISO 19650-2:2018 jaotisi. Selle peamine eesmärk on anda näidismalle ja juhiseid kõigiks tegevusteks, mille käigus kirjeldatakse infovahetuse nõuete ja BIM-i rakenduskava koostamise nõudeid ja tulemeid. Täpsemalt hõlmab see standardi EN ISO 19650-2:2018 jaotiste 5.2.1 (EIR), 5.3.2 (määramiseelne BEP) ja 5.4.1 (kinnitatud BEP) kohustuslikke ja soovituslikke nõudeid. Käsitlusala ja selle piiride määratlemiseks vt tabel 1 (vt lisa A, millistele standardi EN ISO 19650-2:2018 osadele on olemas mallid).
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 19650-1:2018

Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO 19650-2:2018

Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 2: Varade elluviimise etapp
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO 19650-5:2020

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Security-minded approach to information management (ISO 19650-5:2020)
Uusim versioon Kehtiv alates 16.07.2020
Põhitekst

CEN/TR 17439:2020

Juhend standardite EN ISO 19650-1 ja EN ISO 19650-2 rakendamiseks Euroopas
Uusim versioon Kehtiv alates 03.08.2020