Tagasi

EVS 913:2019

Kütusetankurid. Taatlusmetoodika

Üldinfo
Kehtiv alates 03.01.2019
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Võrreldes eelmise standardiga (EVS 913:2011) on see standard välja arendatud vajadusest ajakohase standardse taatlusmetoodika järele, mis on seotud mõõteseaduse muudatuste uue redaktsiooniga ja mõõtevahendite direktiivi 2014/32/EL rakendamisega. Sellesse standardisse on lisatud mõned uued terminid ja mõnede terminite määratlused on kohendatud. Taatluseks kasutatavate tööetalonide valiku protseduur on täiesti uudne. On esitatud abistav tabel ja näited tööetalonide valikuks. Etalonmõõdunõude positsioneerimine on üheselt määratletud. Taatlusprotseduur on lihtsustatud, kasutades ainult ühekordset tankurist väljastatava vedeliku mahu mõõtmist etalonmõõdunõuga. On lisatud selgitav tabel vastavusotsuse tegemisel arvestatavate toimingute kohta. Muudetud taatlusprotseduuri kirjeldusest lähtudes on koostatud uus taatlusprotokolli näidisvorm.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.01.2019
Põhitekst
05.12.2011
Põhitekst
See Eesti standard käsitleb rahvusvaheliste normdokumentide nõuetele vastavate ja Eestis taatluskohustust omavate kütusetankurite taatlemist nende kasutuskohas. Standard sätestab taatlusprotseduuri ning vastavusotsuse tegemise põhimõtted kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste normdokumentidega. Standardis esitatud metoodika objektiks on vedelate naftasaaduste väljastatava koguse mõõtevahendite direktiivi 2014/32/EL, 2004/22/EÜ või dokumendi OIML R 117-1:2007 nõuete alusel valmistatud 0,5 täpsusklassiga kütusetankurite (v.a veeldatud gaaside tankurid) riigisisene taatlus.
*
*
*
PDF
10,19 €
PDF redline
12,23 €
Paber
10,19 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 912:2019

Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2019