Tagasi

EVS-EN ISO 16923:2018

Maagaasi tanklad. CNG autotanklad

Üldinfo
Kehtiv alates 16.04.2018
Alusdokumendid
ISO 16923:2016; EN ISO 16923:2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.04.2018
Põhitekst
See dokument käsitleb surumaagaasi (CNG) autotanklate, sealhulgas nende seadmete ning ohutus- ja juhtimisseadmete projekteerimist, ehitamist, käitamist, inspekteerimist ja hooldust. See dokument laieneb ka sellistele tankla osadele, kus gaasilises olekus maagaasi, mis on saadud veeldatud maagaasist standardi ISO 16924 kohaselt, tangitakse surugaasina. See dokument kehtib tanklatele, mida varustatakse maagaasiga, mille koostis vastab kohalikele määrustele või standardile ISO 13686. See laieneb ka muudele gaasidele, mis vastavad eelnimetatud nõuetele, sealhulgas biometaan, puhastatud kaevandusgaas (CBM) ja veeldatud maagaas (LNG) kohapeal gaasistatuna või torustikust tuleva gaasina. See dokument katab kõik seadmed, mis asuvad allavoolu gaasi tarnepunkti liitmikust (st eralduspunkt surugaasi tankla torustiku ja gaasivõrgu torustiku vahel). Siin dokumendis ei määratleta tankimisotsikuid. See dokument käsitleb järgmiste parameetritega tanklaid: — aeglase täitmisega; — kiire täitmisega; — autoriseeritud ligipääsuga; — avaliku ligipääsuga (teenindusega või iseteenindatav); — kohtkindla mahutiga tanklad; — mobiilse mahutiga tanklad (baastankla filiaal); — mitme kütuseliigiga tanklad. See dokument ei laiene kodumajapidamistes paigaldatavatele hoiumahutita surugaasi tankimisseadmetele. MÄRKUS See dokument toetub tingimusele, et tanklasse sisenev gaas on lõhnastatud. Lõhnastamata gaasi kasutavatele tanklatele on erinõuded ohutusele lisatud peatükki 10.
*
*
*
PDF
20,50 € koos KM-ga
Paber
20,50 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 16924:2018

Maagaasi tanklad. LNG autotanklad sõidukitele
Uusim versioon Kehtiv alates 16.04.2018
Põhitekst

EVS 884:2017

Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017
Põhitekst

EVS-EN 12007-3:2015

Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni 16 bar, kaasa arvatud. Osa 3: Erisoovitused terastorustikele
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2015
Põhitekst

EVS-EN 12327:2012

Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012