Tagasi

EVS-EN 1594:2014

Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talitluslikud nõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 04.03.2014
Alusdokumendid
EN 1594:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
04.03.2014
Põhitekst
05.03.2009
Põhitekst
See standard on rakendatav üle 16 bar maksimaalse töörõhuga torustike suhtes, mis on mõeldud standardile EN ISO 13686 vastava töödeldud, mittemürgise ja mittekorrodeeriva maagaasi transportimiseks maismaa gaasitaristutes. See standard on rakendatav ka torustike suhtes maksimaalse töörõhuga üle 16 bar, mis on mõeldud mitte-tavapäraste gaaside, nagu standardile EN ISO 13686 vastava biometaani lisandiga gaaside transportimiseks, millele on tehtud üksikasjalik talitluslike nõuete hindamine, millega tagatakse, et gaasil ei ole omadusi või koostisosi, mis võiksid mõjutada torustiku terviklikkust. Maapealsetel gaasitorustikel: - on torustiku elemendid valmistatud legeerimata või madallegeeritud terasest; - ühendatakse torustiku elemendid keevisliidete, äärikliidete või mehaaniliste liitmikega; - ei paikne torustik äri- või tööstusettevõtete territooriumil tootmisprotsessi lahutamatu osana, erandiks on selliste ettevõtete gaasivarustustorustikud ja -rajatised; - on süsteemi arvutustemperatuur –40 °C kuni 120 °C, kaasa arvatud. See standard on rakendatav maismaal paiknevate torustike suhtes alates kohast, kus torustik lõikub esmakordselt maismaatorustiku ja meretorustiku eralduspiiriga, milleks on tavaliselt näiteks: - esimene lahutuskraan (eraldav sulgeseade); - rannanõlva jalam; - tõusujoon või mõõnajoon; - saar. See Euroopa standard on rakendatav ka maismaal paikneva alguspunktiga torustike suhtes, ning ka juhul, kui torustik läbib või ületab fjorde, järvi jms. Standard ei ole rakendatav enne selle avaldamist kasutusele võetud torustikele ega olemasolevate torustike ümberehitamisele. Standardis käsitletav gaasitaristu algab pärast gaasitootja gaasimõõtejaama. Torustiku talitluslik piir tootmisalal määratakse iga juhtumi jaoks eraldi. Üldjuhul paikneb see piir vahetult pärast paigaldise esimest lahutuskraani. Standard kirjeldab ka mehaaniliste omaduste nõudeid jaamades paiknevatele torustikele maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Keevitusnõudeid on kirjeldatud gaasitaristu torustike keevitamist käsitlevas spetsiaalses rakendusstandardis EN 12732. Jaamade talitluslikud nõuded on antud järgmistes standardites: - EN 1776. Gas supply systems – Natural gas measuring stations – Functional requirements - EN 1918-5. Gas supply systems – Underground gas storage – Part 5: Functional recommendations for surface facilities - EN 12186. Gas supply systems – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – Functional requirements - EN 12583. Gas supply systems – Compressor stations – Functional requirements See standard esitab gaasitaristu projekteerimise, ehitamise ja kasutamise üldised aluspõhimõtted. Standardi kasutajad peaksid teadma, et CEN-i liikmesriikides võivad olla kasutusel üksikasjalikumad rahvuslikud standardid ja riiklikud tegevuseeskirjad. Standard on mõeldud rakendamiseks koos selliste rahvuslike standardite ja/või riiklike tegevuseeskirjadega, mis täpsustavad ülalmainitud üldisi põhimõtteid. Kui riiklike õigusaktide/eeskirjade nõuded on selle standardiga võrreldes piiravamad, on eelistatud riiklikud õigusaktid/eeskirjad, nagu on kirjeldatud dokumendis CEN/TR 13737 (kõik osad). MÄRKUS CEN/TR 13737 (kõik osad) sisaldab: - riikides rakenduvate asjassepuutuvate seaduste/määruste selgitusi; - asjakohastel juhtudel rangemaid riiklikke piiranguid; - riiklikke kontaktpunkte päevakohase teabe saamiseks. Standardis on viidatud asjakohastele Euroopa või muudele tunnustatud standarditele, mis käsitlevad gaasitaristu ehitamisel ja käitamisel kasutatavaid tooteid. Gaasi ülekandetorustikke on kujutatud skemaatiliselt joonisel 1.
*
*
*
PDF
26,58 € koos KM-ga
Paber
26,58 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 16923:2018

Maagaasi tanklad. CNG autotanklad
Uusim versioon Kehtiv alates 16.04.2018
Põhitekst

EVS 884:2017

Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017
Põhitekst

EVS-EN 12007-4:2012

Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for renovation
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12327:2012

Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012