Tagasi

EVS 884:2017

Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele

Üldinfo
Kehtiv alates 03.10.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Võrreldes eelmise väljaandega sisaldab see standard järgmisi olulisi muudatusi: — ajakohastatud normiviited; — lisatud terminitele ingliskeelsed vasted ning uued terminid kaitsevöönd (3.12) ja ohutuskuja (3.13); — redigeeritud üldtingimuste peatükki ning lisatud jaotised 4.4 kuni 4.8; — ohutuskuja rakenduse ulatust on jaotises 5.12 täpsustatud; — jaotise 8.4 tabelis 3 on elektriõhuliinide ohutuskujad viidud vastavusse standardiga EVS-EN 50341-2-20; — jaotisesse 14.1 on lisatud standard EVS-EN 12068.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.10.2017
Põhitekst
06.10.2005
Põhitekst
Standard sätestab ühtsed projekteerimisnõuded üle 16 baarise töörõhuga gaasitorustikele, et tagada gaasitorustike ehitamisel torustike kasutuskindlus, inimeste ohutus, keskkonnakaitse ja õnnetusjuhtumite vältimine. Selle standardi ohutuskujade määramise meetodit võib kasutada olemasoleva üle 16 baarise töörõhuga gaasitorustiku lähedusse rajatavate ehitiste ohutuskujade arvutamisel, kui on uuritud olemasoleva torustiku tehnilist seisundit. Ohutuskuja määramisel varemehitatud üle 16 baarise töörõhuga gaasitorustikest tuleb lähtuda tehnilistest normidest ja standarditest, mida kasutati nende torustike ehitamisel.
*
*
*
PDF
12,23 € koos KM-ga
Paber
12,23 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 16923:2018

Maagaasi tanklad. CNG autotanklad
Uusim versioon Kehtiv alates 16.04.2018
Põhitekst

EVS-EN 1594:2014

Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 04.03.2014
Põhitekst

EVS-EN 12007-4:2012

Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 4: Specific functional requirements for renovation
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12327:2012

Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012