Tagasi

EVS-EN 1097-6:2022

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 6: Terade tiheduse ja veeimavuse määramine

Üldinfo
Kehtiv alates 15.03.2022
Alusdokumendid
EN 1097-6:2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.03.2022
Põhitekst
05.08.2013
Põhitekst
See dokument määrab kindlaks tüübikatseteks ja erimeelsuste korral kasutatavad etalonmeetodid tavalise täitematerjali ja kergtäitematerjali terade tiheduse ja veeimavuse määramiseks. Teisi meetodeid võib kasutada muudel eesmärkidel, nagu näiteks tehase tootmisohje, eeldusel, et on tagatud sobiv toimiv suhe etalonmeetodiga. Mugavuse mõttes on mõned taolised meetodid kirjeldatud ka selles dokumendis. Etalonmeetodid tavalise täitematerjali puhul on — traatkorvimeetod 31,5 mm sõelale jäänud täitematerjali teradele (peatükk 7, välja arvatud raudteeballast, millele kehtib lisa B); — püknomeetrimeetod 31,5 mm sõela läbinud ja 4 mm sõelale jäänud täitematerjali teradele (peatükk 8); — püknomeetrimeetod 4 mm sõela läbinud ja 0,063 mm sõelale jäänud täitematerjali teradele (peatükk 9). Peatükkides 7, 8 ja 9 on määratletud kolm erinevat terade tiheduse näitajat (väljakuivatatud terade tihedus, küllastatud ja pindkuivade terade tihedus ning terade näivtihedus) ja veeimavus pärast 24-tunnist immutamist. Lisas B on määratletud väljakuivatatud terade tiheduse näitaja pärast konstantse massini vees immutamist. Peatüki 7 traatkorvimeetodit võib kasutada peatüki 8 püknomeetrimeetodi alternatiivina täitematerjali 31,5 mm sõela läbinud ja 4 mm sõelale jäänud teradele. MÄRKUS 1 Traatkorvimeetodit võib kasutada ka täitematerjali üksikute 63 mm sõelale jäänud terade puhul. MÄRKUS 2 Peatükis 8 kirjeldatud püknomeetrimeetodit võib alternatiivmeetodina kasutada 4 mm sõela läbinud ja 2 mm sõelale jäänud täitematerjalide korral. Etalonmeetodid kergtäitematerjalide puhul on — püknomeetrimeetod 31,5 mm sõela läbinud ja 4 mm sõelale jäänud täitematerjali teradele (lisa C). Määratakse kolm erinevat terade tihedust (väljakuivatatud tihedus, küllastatud ja pindkuiv tihedus, näivtihedus) ja veeimavus pärast väljakuivatamist ja 24-tunnist immutamist. — Büchneri lehtrit kasutav meetod täitematerjalide terade jaoks, mis läbivad 4 mm sõela (lisa D). Kolm terade tihedust ja veeimavus määratakse, kasutades vaakumit vahemikus 50 mbar kuni 100 mbar vähemalt viie minuti jooksul. Tavalise täitematerjali terade kuivtiheduse määramiseks võib kasutada kolme muud meetodit, nagu on määratletud normlisades A ja H: — traatkorvimeetod 63 mm sõela läbinud ja 31,5 mm sõelale jäänud täitematerjali teradega (A.3); — püknomeetrimeetod 31,5 mm sõela läbinud ja 0,063 mm sõelale jäänud täitematerjali teradega (A.4); — püknomeetrimeetod 31,5 mm sõela läbinud täitematerjali teradele, kaasa arvatud 0/0,063 mm fraktsioon (lisa H). MÄRKUS 3 Kui veeimavus on alla 1,5 %, võib terade näivtihedust hinnata lisas A kirjeldatud terade kuivtiheduse meetodiga. Kiirmeetodit normlisas E võib kasutada tehase tootmisohje raames kergtäitematerjalide terade näivtiheduse määramiseks. Teatmelisas F esitatud meetodit saab kasutada 4 mm sõela läbinud täitematerjali terade tiheduse ja veeimavuse määramiseks. Andmed vee tiheduse kohta erinevatel temperatuuridel on esitatud normlisas G. Juhised erinevate tiheduse ja veeimavuse parameetrite tähtsuse ja kasutuse kohta on esitatud teatmelisas I. Täpsusandmed on esitatud teatmelisas J.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
PDF redline
27,43 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 933-9:2022

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 9: Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse
Uusim versioon Kehtiv alates 15.03.2022
Põhitekst

EVS-EN 12390-1:2021

Kivistunud betooni katsetamine. Osa 1: Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 17.08.2021
Põhitekst

ISO 3310-2:2013

Test sieves -- Technical requirements and testing -- Part 2: Test sieves of perforated metal plate
Uusim versioon Kehtiv alates 13.08.2013
Põhitekst

EVS-EN 932-1:2000

Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 1: Proovivõtumeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2000