Tagasi

EVS-EN 933-9:2022

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 9: Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse

Üldinfo
Kehtiv alates 15.03.2022
Alusdokumendid
EN 933-9:2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.03.2022
Põhitekst
01.03.2019
Parandus
06.05.2013
Põhitekst + muudatus
See dokument kirjeldab etalonmeetodit, mida kasutatakse tüübikatsetustel ja vaidluste korral peentäitematerjalide või fraktsioneerimata täitematerjalide (MB) 0/2 mm fraktsiooni metüleensinise arvu määramiseks. See kirjeldab normlisas A ka 0/0,125 mm fraktsiooni (MBF) metüleensinise arvu määramise etalonmeetodit. Teistel eesmärkidel, näiteks tehase tootmisohjel, võib kasutada teisi meetodeid, eeldusel et asjakohane toimiv seos sobiva etalonmeetodiga on tõestatud. Lisa B esitab metüleensinise lahuse (kontsentratsiooniga 10 g/l) ettevalmistamise menetluse ja lisa C esitab kaoliniidi (MBk) metüleensinise väärtuse määramise menetluse. Lisad B ja C on normlisad. Vastavuskontrolli, mis teostatakse, lisades ühekordse annusena määratletud piirväärtusega võrdse koguse värvainelahust, ja mida võib kasutada tootmisohje protsessi ühe osana, on kirjeldatud teatmelisas D. Teatmelisas E on esitatud katseandmete registreerimislehe näidis. HOIATUS – Standardi EN 933 selle osa kasutamine võib hõlmata ohtlikke aineid, operatsioone ja seadmeid (sellised nagu tolm, müra ja raskuste tõstmine). Selle dokumendi eesmärk ei ole käsitleda kõiki selle kasutamisega seotud ohutus- või keskkonnaprobleeme. Dokumendi kasutajad vastutavad selle eest, et enne standardi rakendamist võetaks kasutusele asjakohased meetmed, tagamaks töötajate tervis ja keskkonnaohutus, ning täidetaks sel eesmärgil kehtestatud seadusandlikke ja regulatiivseid nõudeid.
*
*
*
PDF
13,08 € koos KM-ga
PDF redline
15,70 € koos KM-ga
Paber
13,08 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 1097-6:2022

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 6: Terade tiheduse ja veeimavuse määramine
Uusim versioon Kehtiv alates 15.03.2022
Põhitekst

EVS-EN 12390-1:2021

Kivistunud betooni katsetamine. Osa 1: Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 17.08.2021
Põhitekst

EVS-EN 13253:2016

Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused kasutamiseks erosiooni tõkestavatel ehitustöödel (kalda- ja nõlvakindlustised)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2016
Põhitekst

EVS-EN 12390-3:2019

Kivistunud betooni katsetamine. Osa 3: Katsekehade survetugevus
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2019