Tagasi

EVS-EN 16348:2013

Gaasitaristu. Gaasi ülekandetaristu ohutuse juhtimissüsteem (SMS) ja torustiku terviklikkuse juhtimissüsteem (PIMS) gaasi ülekandetorustikele. Talitluslikud nõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 05.08.2013
Alusdokumendid
EN 16348:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 17649
05.08.2013
Põhitekst
08.08.2006
Põhitekst
05.07.2006
Põhitekst
See Euroopa standard määrab kindlaks nõuded, mis võimaldavad ülekandesüsteemi käitajal (TSO) välja arendada ja ellu viia ohutuse juhtimissüsteemi, mis sisaldab torustikele mõeldud terviklikkuse juhtimise süsteemi. Ohutuse juhtimissüsteem SMS on on kohaldatav standardile EN ISO 13686 vastava mittemürgise ja mittesöövitava maagaasi ja sisestatava biometaani ülekande taristule, kus: — torustiku elemendid on tehtud legeerimata või madalsüsinikterasest; — torustiku elemendid on ühendatud keevis-, äärik- või mehaaniliste liitmike abil. MÄRKUS 1 Selles standardis sisaldab termin „maagaas‟ sisestatavat biometaani või teisi mittetavapäraseid maagaasi liike, nt kildagaas. Selle standardiga hõlmatud gaasitaristud maagaasi ülekande jaoks on: — maismaa torustikud koos kraanisõlmedega; — kompressorjaamad; — mõõte- ja reguleerjaamad. Gaasijaotuse varad, nagu ka LNG jaamad, terminalid, maa-alused hoidlad, ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. Töötervishoid ja -ohutus ei kuulu selle Euroopa standardi käsitlusalasse, sest see on kaetud riigisisese seadusandlusega ning teiste Euroopa ja/või rahvusvaheliste standarditega, nt OHSAS 18001. See Euroopa standard määrab kindlaks nõuded üldisel tasemel. Dokumendid, millele on viidatud peatükis 2 „Normiviited‟, annavad detailsemad nõuded osadele teemadele eespool olevas loetelus. See Euroopa standard on ette nähtud kasutamiseks koos nende riigisiseste standardite ja/või tegevusjuhistega, mis kinnitavad ülalmainitud põhiprintsiipe. Juhul, kui tekib konflikt selle standardi nõuete ja riigisisise seadusandluse/regulatsiooni rangemate nõuete vahel, siis on ülimuslikuks riigisisene seadusandlus/regulatsioon, nagu seda kirjeldab CEN/TR 13737 (kõik osad). MÄRKUS 2 CEN/TR 13737 (kõik osad) sisaldab: — konkreetse maa asjakohase seadusandluse/regulatsiooni selgitamist; — rangemaid riigisiseseid nõudeid, kus asjakohane; — riigisisest infopunkti uusima info saamiseks.
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 50122-2:2010

Raudteealased rakendused. Kohtkindlad paigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 2: Ettevaatusabinõud alalisvooluveosüsteemide põhjustatud uitvoolude mõjude vastu
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010
Põhitekst

EVS-EN 15341:2019

Hooldus. Hoolduse võtmenäitajad
Uusim versioon Kehtiv alates 15.10.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO 3183:2019

Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183:2019)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2019
Põhitekst

EVS-EN 334:2019

Gaasirõhuregulaatorid sisendrõhule kuni 10 MPa (100 baari)
Uusim versioon Kehtiv alates 02.09.2019