Tagasi

EVS-EN 378-2:2008+A2:2012

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 2: Kavandamine, valmistamine, katsetamine, märgistamine ja dokumentatsioon

Üldinfo
Kehtetu alates 03.01.2017
Alusdokumendid
EN 378-2:2008+A2:2012
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.01.2017
Põhitekst
05.06.2012
Põhitekst + muudatus
Põhitekst + muudatus
EVS-EN 378-2:2008+A1:2009
See Euroopa standard rakendub külmutussüsteemide projekteerimisele, valmistamisele ja paigaldamisele, sealhulgas torustikele, komponentidele ja materjalidele, kaasa arvatud selliste süsteemidega otseselt seonduvatele abiseadmetele. Samuti määratletakse erinõuded katsetamise, vastuvõtmise, märgistamise ja dokumentatsiooni kohta. Juhul kui soojuskandurina kasutatav voolav keskkond ei ole atmosfäärirõhul gaasilises olekus, jäetakse välja nõuded soojuskandjana kasutatava voolava keskkonna kontuuride kohta, erandiks on külmutussüsteemidega seonduvad ükskõik millised ohutusseadmed. Standard ei rakendu külmutussüsteemidele, milles on külmutusagensiks õhk või vesi, ja standard ei hõlma nõudeid seadmete kohta, mida kasutatakse plahvatusohtlikes keskkondades. Kaasa arvatud järgmised abiseadmed: — ventilaator ja ventilaatori mootor; — lahtise kompressorsüsteemi elektrimootor ja jõuülekanne. See Euroopa standard määrab iga suurusega statsionaarsetele ja mobiilsetele külmutussüsteemidele, sealhulgas soojuspumpadele, esitatavad nõuded. Süsteemid, milles kasutatakse standardi EN 378-1:2008+A2:2012 lisas E loetletust erinevaid külmutusagense, ei ole selle Euroopa standardiga hõlmatud seni, kuni nendele ei ole omistatud ohutusklassi. Standardi korral on rakendatavad standardiga EN 378-1 määratud külmutussüsteemidele esitatavad põhilised ohutusnõuded. Rakendatavad on standardiga EN 378-3 määratud põhinõuded paigalduskohale. See Euroopa standard ei ole rakendatav külmutussüsteemidele ja soojuspumpadele, mis on valmistatud enne kuupäeva, mil see standard avaldati Euroopa standardina.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + muudatus

EVS 812-6:2012+A1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Uusim versioon Kehtiv alates 07.10.2013
Muudatus

EVS 812-6:2012/A1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Kehtiv alates 07.10.2013
Põhitekst + parandus

EVS-EN 60335-2-40:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2003
Muudatus

EVS-EN 60335-2-40:2003/A1:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele
Uusim versioon Kehtiv alates 05.07.2006