Tagasi

EVS-EN 50160:2010

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Üldinfo
Kehtiv alates 04.11.2010
Alusdokumendid
EN 50160:2010+AC:2010
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 50160
15.10.2019
Muudatus
15.10.2019
Muudatus
15.10.2019
Põhitekst + muudatus
06.10.2015
Muudatus
03.02.2011
Parandus
04.11.2010
Põhitekst + parandus
Põhitekst
See Euroopa standard määratleb, iseloomustab ja kirjeldab madal-, kesk- ja kõrgepinge vahelduvvoolu elektrivõrkude pinge põhilisi tunnussuurusi elektrivõrgu kasutaja liitumispunktis normaaltalitlusel. Standard kirjeldab pinge tunnussuuruste piirväärtusi või prognoositavaid väärtusi mis tahes Euroopa avalike elektrivõrkude liitumispunktides, aga mitte üksiku elektrivõrgu kasutaja tavalist keskmist olukorda. MÄRKUS 1 Madal-, kesk- ja kõrgepinge määratlusi vt peatükist 3 (Määratlused). See Euroopa standard ei kehti järgmiste anormaalsete talitlustingimuste korral: a) ajutise elektrivarustuse korraldamine elektrivõrgu kasutajate toite jätkamiseks või toitekatkestuse ulatuse ja kestuse vähendamiseks olukorras, mis on tekkinud rikke tagajärjel või hooldus- ja ehitustööde tõttu; b) elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldise või seadmestiku mittevastamine asjakohastele standarditele või riigiasutuste või elektrivõrgu käitaja kehtestatud liitumise tehnilistele nõuetele, sh pikihäiringute emissiooni piirnivoodele; MÄRKUS 2 Elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldis võib sisaldada koormust ja genereerimist. c) erandolukorrad, konkreetsemalt öeldes, 1) erandlikud ilmastikuolud ja muud loodusõnnetused; 2) kolmandate osapoolte sekkumine; 3) võimuorganite otsused; 4) seaduslikud streigid; 5) vääramatu jõud; 6) välistest sündmustest tingitud võimsusvajak. Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks elektromagnetilise ühilduvuse nivoodena või elektrivõrgu kasutaja pikihäiringute emissiooni piirnivoodena avalikes elektrivõrkudes. Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks seadmestiku toote- ja paigaldusstandardite nõuete määratlemisel. MÄRKUS 3 Seadme talitlus võib halveneda, kui teda kasutatakse tootestandardi nõuetele mittevastavates toitetingimustes. Selle standardi võib täielikult või osaliselt asendada elektrivõrgu kasutaja ja elektrivõrgu käitaja vahelise lepingu tingimustega. MÄRKUS 4 Osapooltevaheliste kaebuste haldamise ja probleemide mõju vähendamise kulutuste jaotamine on väljaspool standardi EN 50160 käsitlusala. Selles standardis rakendatavaid mõõtemeetodeid on kirjeldatud standardis EN 61000-4-30.
*
*
*
PDF
17,63 € koos KM-ga
Paber
17,63 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS-EN 61936-1:2010

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded
Kehtetu alates 15.11.2021
Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS-IEC 60038:2010

IEC standardpinged
Kehtetu alates 05.09.2012
Põhitekst + parandus

EVS-HD 60364-4-444:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest
Uusim versioon Kehtiv alates 06.09.2010