Tagasi

EVS-EN 50191:2007

Elektriliste katsetuspaigaldiste ehitamine ja käit

Üldinfo
Kehtetu alates 06.12.2010
Alusdokumendid
EN 50191:2000
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
06.12.2010
Põhitekst
Põhitekst
Käesolev standard on rakendatav kohtkindlate ja ajutiste elektriliste katsetuspaigaldiste ehitamisel ja käidul. Vastavus käesolevale standardile ei ole vajalik, kui kokkupuude pingestatud osadega ei kujuta ohtu. See on juhul, kui pingestatud paljasosade puhul on täidetud üks alljärgnevatest tingimustest: a) pinge sagedustel üle 500 Hz ei ületa vahelduvvoolu puhul 25 V või alalisvoolu puhul 60 V, ja vastab kaitseväikepingetele SELV või PELV esitatavatele nõuetele vastavalt standardile HD 384.4.41; b) pingete puhul, mis sagedustel kuni 500 Hz ületavad vahelduvvoolu puhul 25 V või alalisvoolu puhul 60 V, lõplik vool läbi 2 kilooomise duktiivsusevaba takisti ei ületa 3 mA vahelduvvoolu (efektiivväärtus) või 12 mA alalisvoolu; c) sagedustel üle 500 Hz ei esine kehale ohtlikke voole või puutepingeid. Nendel juhtudel tuleb rakendada rahvuslikult kindlaksmääratud voolu ja pinge väärtusi. Kui rahvuslikud nõuded puuduvad, võib keha jaoks lubatavate voolude ja puutepingete määratud etalonväärtused võtta Lisa A tabelist A.1; d) lahendusenergia ei ületa 350 mJ. Kuigi käesoleva standardi järgimine ei ole vajalik, kui üks ülalmärgitud tingimustest on rahuldatud, tuleb arvesse võtta teisi võimalikke riske ja rakendada vastavaid meetmeid, hoidmaks ära riske. Käesolev standard ei kehti katsetuspaigaldiste toiteallikatele. Sel juhul on ehitamise puhul rakendatavad sarja HD 384 (nimipingetele kuni 1000 V) või HD 637 S1 (nimipingetele üle 1000 V) standardid ja käidu puhul standard EN 50110-1. Kui käesolevas standardis ei anta mingeid nõudeid, kehtivad katsetuspaigaldiste ehitamisel sarja HD 384 (nimipingetele kuni 1000 V) või HD 637 S1 (nimipingetele üle 1000V) standardid, ja katsetuspaigaldiste käidul standard EN 50110-1.
*
*
*
PDF
15,01 € koos KM-ga
Paber
15,01 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring