Tagasi

EVS-EN 60664-1:2008

Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused

Üldinfo
Kehtetu alates 17.08.2020
Alusdokumendid
IEC 60664-1:2007; EN 60664-1:2007
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2014/35/EU mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
17.08.2020
Põhitekst
07.02.2008
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 60664-1:2004
Standardisarja IEC 60664 käesolev osa käsitleb madalpingevõrkudes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsiooni. See on rakendatav seadmetele nimivahelduvpingega kuni 1000 V nimisagedusega kuni 30 kHz või nimialalispingega kuni 1500 V, mis on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni 2000 m üle merepinna. Käesolev standard sätestab toimivuskriteeriumeil põhinevad nõuded seadmete õhk- ja roomevahemikele ning tahkele isolatsioonile. Standard sisaldab isolatsiooni koordinatsiooni eesmärgil tehtavate elektriliste katsetuste meetodeid. Käesolevas standardis sätestatud vähimad õhkvahemikud ei kehti ioniseeritud gaaside juuresolu korral. Erinõuded selliste olukordade jaoks võib omal äranägemisel sätestada vastav tehniline komitee. Standardi käesolev osa ei käsitle vahemikkvedelikes, õhust erinevates gaasides, suruõhus. MÄRKUS 1 Madalpingevõrkudes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon nimisagedusel üle 30 kHz on sätestatud standardis IEC 60664-4. MÄRKUS 2 Seadmete siseahelates võivad esineda kõrgemad pinged. MÄRKUS 3 Nõuded kõrguste puhul üle 2000 m merepinnast on esitatud tabelis A.2. Käesoleva ohutuse põhistandardi eesmärk on anda juhiseid eri seadmete eest vastutavatele tehnilistele komiteedele oma nõuete ratsionaliseerimiseks selliselt, et saavutada isolatsiooni koordinatsioon. Standardis antakse informatsiooni, millest tehnilised komiteed saavad juhinduda seadmete õhk- ja roomevahemike ning tahke isolatsiooni valikul. Tuleb püüda, et tootjad ja tehnilised komiteed täidaksid käesolevas ohutuse põhistandardis esitatud nõudeid või viitaks nendele, kui vaja, oma käsitlusala seadmestandardeis. Kui vastavais tootestandardeis ei ole sätestatud nõudeid õhk- ja roomevahemike ega tahke isolatsiooni kohta või kui selliseid standardeid ei ole, saab rakendada käesolevat standardit.
*
*
*
PDF
24,89 € koos KM-ga
Paber
24,89 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS-EN 60601-1:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele
Uusim versioon Kehtiv alates 08.12.2006
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 60529:2001+A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2014
Põhitekst + parandus

EVS-EN 61140:2016

Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2016
Põhitekst

EVS-EN 60950-1:2006

Infotehnikaseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtetu alates 08.06.2015