Tagasi

EVS-EN 61557-12:2008

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed

Üldinfo
Kehtiv alates 07.08.2008
Alusdokumendid
IEC 61557-12:2007; EN 61557-12:2008
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 61557-12:2017
07.08.2008
Põhitekst
Standardisarja IEC 61557 käesolev osa sätestab nõuded ühitatud mõõte- ja seireseadmetele, mis mõõdavad ja esitavad elektrijaotussüsteemide elektrilisi parameetreid. Need nõuded käivad ka seadmete toimivuse kohta ühe- ja kolmefaasilistes vahelduvvoolusüsteemides nimipingega kuni 1000 V ja alalisvoolusüsteemides nimipingega kuni 1500 V. Nimetatud seadmed võivad olla kohtkindlad või kantavad. Nad on ette nähtud kasutamiseks siseruumides ja/või väljas. Standardit ei rakendata •elektrienergia arvestusseadmetele, mis vastavad standardeile IEC 62053-21, IEC 62053-22 ja IEC 62053-23; käesoleva standardis defineeritud määramatused aktiiv- ja reaktiivenergia mõõtmisel põhinevad aga standardisarjas IEC 62053 sätestatul; •lihtsatele kaugjuhtimis- või signaalreleedele. Kui ei ole sätestatud teisiti, on käesolev standard ette nähtud kasutamiseks koos standardiga IEC 61557-1, milles vastavalt IEC 60364-6 nõuetele on esitatud üldnõuded mõõte- ja seireseadmetele. Käesolev standard ei sisalda infot elektriliste parameetrite mõõtmiste ega seire kohta, mis on sätestatud standardisarja IEC 61557 osades 2 kuni 9 või standardis IEC 62020. Ühitatud mõõte- ja seireseadmed, nagu need on määratletud käesolevas standardis, annavad ohutuse lisainfot, mis aitab veenduda paigaldise korrasolekus ja tõstab jaotussüsteemide toimivust. Need seadmed aitavad näiteks kontrollida, kas harmooniliste tase vastab juhistikusüsteemides lubatavale, nagu see on sätestatud standardis IEC 60364-5-52. Käesolevas standardis kirjeldatud elektriliste parameetrite ühitatud mõõte- ja seireseadmeid kasutatakse tööstuslikeks ja kommertsalasteks üldrakendusteks. A-tüüpi mõõte- ja seireseade on spetsiaalne mõõte- ja seireseade, mis vastab IEC 61000-4-30 klassi A nõuetele ja mida saab rakendada energia kvaliteedi seirel. MÄRKUS 1 Tavaliselt kasutatakse seda liiki seadmeid järgmisteks rakendusteks või vajadusteks: –energiakäitlus paigaldises;–võimalike nõutavate või tavapäraste elektrilist parameetrite seire ja/või mõõtmine; –energia kvaliteedi mõõtmine ja/või seire. MÄRKUS 2 Elektriliste parameetrite mõõte- ja seireseade sisaldab tavaliselt mitut funktsionaalmoodulit. Kõik või mõned funktsonaalmoodulid on ühitatud üheks seadmeks. Funktsionaalmoodulite näiteid: –mitme elektrilise parameetri üheaegne mõõtmine ja kuvamine, –energia mõõtmine ja/või seire, mõnikord ka kooskõla ehitise energiareguleerimisaspektidega; –alarmifunktsioonid; –energia kvaliteet (harmoonilised, üle- ja alapinged, pingelohud, ajutised üle- ja liigpinged jne).
*
*
*
PDF
26,58 € koos KM-ga
Paber
26,58 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 62053-22:2003+A1:2017

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 22: Staatilised aktiivenergia arvestid (klass 0,2 S ja 0,5 S)
Kehtetu alates 03.05.2021
Põhitekst

EVS-EN IEC 62040-2:2018

Katkematu toite süsteemid. Osa 2: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 18.09.2018
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 61936-1:2010+A1:2014

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 09.12.2014
Põhitekst

EVS-EN 62040-5-3:2017

Uninterruptible power systems (UPS) - Part 5-3: DC output UPS - Performance and test requirements
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2017