Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number

16.12.2021
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu teine (15.12.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN IEC 62934:2021 „Taastuvenergia tootmise võrguga ühendamine. Terminid ja määratlused“, prEN ISO 12543-6 „Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas. Välimus“, prEN ISO 9712 „Mittepurustav katsetamine. NDT personali kvalifikatsioon ja sertifitseerimine“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 934:2016 „Pinnas. Katsemeetodid ja katseseadmed. Plaatkoormuskatse“.

Pikendatud on 4 algupärase standardi kehtivus - EVS 2382-30:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 30: Raalnägemine“, EVS 2382-33:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 33: Hüpermeedium ja multimeedium“, EVS 2382-35:2003 „Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 35: Võrgundus, EVS 2382-37:2003 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 37: Virtuaalreaalsus“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standarditEVS-EN 12759:2002 „Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of resistance to liquids“, EVS-EN ISO 15002:2008/A1:2019 „Meditsiinilise gaasi torusüsteemide liitmikega ühendatavad voolamise mõõteseadmed. Muudatus 1“, EVS-EN ISO 15540:2003 „Ships and marine technology - Fire  resistance of hose assemblies - Test  methods“, EVS-EN ISO 15541:2003 „Ships and marine technology - Fire  resistance of hose assemblies -  Requirements for the test bench“, EVS-ISO 8466-1:2004 „Vee kvaliteet. Analüütiliste meetodite kalibreerimine ja hindamine ning jõudluskarakteristikute hindamine. Osa 1: Lineaarse kalibreerimisfunktsiooni statistiline hindamine“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 4787:2021 „Laboratory glass and plastic ware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use“ (ISO 4787:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit:
CEN/TR 15941:2010 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Toote keskkonnadeklaratsioon. Üldandmete valiku ja kasutamise meetodid“,
EVS-EN 10253-2:2021 „Põkk-keevitusega toruliitmikud. Osa 2: Erijärelevalvenõuetega legeerimata ja ferriitsed legeerterased“,
EVS-EN 13121-1:2021 „GRP-paagid ja -mahutid maapealseks kasutamiseks. Osa 1: Toormaterjalid. Spetsifikatsioonitingimused ja aktsepteerimise kriteeriumid“,
EVS-EN 14885:2018 „Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Keemiliste desinfektsioonivahendite ja antiseptikumide Euroopa standardite rakendamine“,
EVS-EN IEC 61557-1:2021 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN IEC 61557-2:2021 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 2: Isolatsioonitakistus“,
EVS-EN IEC 61557-4:2021 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 4: Maandusjuhtide ja potentsiaaliühtlustusjuhtide takistus“,
EVS-EN IEC 61557-5:2021 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 5: Maandustakistus“,
EVS-EN IEC 61557-6:2021 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 6: Rikkevoolukaitseaparaatide tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides“,
EVS-EN ISO 14971:2019/A11:2021 „Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele“,
EVS-EN ISO 14971:2019+A11:2021 „Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele“,
EVS-ISO 4225:2021 „Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid.

Head lugemist!