Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene number

04.04.2022
Alternate Text

EVS Teataja aprillikuu esimene (01.04.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

1 uus tõlge kommenteerimisel - prEVS-EN 590 „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS-EN 590:2022/prNA „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standarditEVS 664:2017 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine“, EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 875-7:2016 „Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standardEVS-EN 60320-2-2:2001 „Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 2: Seadmetevahelised pistikühendused majapidamis- ja muudele taolistele seadmetele“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 10169:2022 „Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2022, EN 590:2022 „Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit:
EVS 614:2022 „Teemärgised ja nende kasutamine“,
EVS 835:2022 „Hoone veevärk“,
EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“,
EVS-EN 12732:2022 „Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talitlusnõuded“,
EVS-EN ISO 20345:2022 „Isikukaitsevahendid. Turvajalatsid“,
EVS-EN ISO 8848:2021 „Väikelaevad. Kaugjuhtimisega mehaanilised rooliseadmed“,
EVS-EN ISO 9712:2022 „Mittepurustav katsetamine. NDT personali kvalifitseerimine ja sertifitseerimine“,
EVS-ISO 23081-2:2022 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise metaandmed. Osa 2: Kontseptuaalsed ja rakenduslikud küsimused“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist!