Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number

02.03.2023
Alternate Text

EVS Teataja märtsikuu esimene (01.03.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel:
CEN ISO/TS 11665-12:2021 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 12: Difusiooniteguri määramine veekindlates materjalides: kile ühepoolse aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmise meetod“,
EVS-EN ISO 22475-1:2021 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Proovivõtumeetodid ja põhjavee mõõtmised. Osa 1: Pinnase-, kalju- ja põhjaveeproovide võtmise tehnilised põhimõtted“,
prEVS-EN ISO 7704 „Vee kvaliteet. Nõuded külvipõhiste meetoditega mikroorganismide otseseks loendamiseks kasutatavate membraanfiltrite toimivuse kontrollimiseks“.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS-EN 15001-1:2023 „Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele",
EVS-EN 15001-2:2023 „Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele",
EVS-EN 15544:2023 „Kahhelahjud / krohvitud pinnaga ahjud. Dimensioneerimine",
EVS-EN 1634-2:2008 „Ukse-, luugi- ja avatavate aknakomplektide ning nende tarvikute tulepüsivuse ja suitsupidavuse katsed. Osa 2: Tulepüsivuse hindamiskatsed akna- ja uksetarvikutele",
EVS-EN 460:2023 „Puidu ja puittoodete vastupidavus. Toimivuse määramise juhend",
EVS-HD 60364-5-52:2011/A12:2023 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud",
EVS-HD 60364-5-52:2011+A11+A12:2023 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud",
ISO/CIE TR 21783:2022 et „Valgus ja valgustus. Integratiivne valgustus. Mittevisuaalsed mõjud",
EVS-EN 15602:2022 „Eraturvateenused. Terminoloogia".

Eestikeelsele standardile ilmus parandusEVS-EN IEC 60947-1:2021/AC:2023 „Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 1: Üldreeglid“.

Asutatud on uus komitee: EVS/TK 82 „Tehisintellekt“.

Head lugemist!