Tagasi

EVS-EN 15001-2:2023

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele

Üldinfo
Kehtiv alates 01.03.2023
Alusdokumendid
EN 15001-2:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2023
Põhitekst
09.01.2009
Põhitekst
See dokument käsitleb järgmiste gaasipaigaldiste kasutuselevõtu, kasutamise ja hooldamise üksikasjalikke talitluslikke nõudeid:
—  üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ja koostud ning
—  hoonetes paiknevad üle 5 bar töörõhuga mittetööstuslike gaasipaigaldiste (kodu- ja äripaigaldised) torustikud,
mille alguspunkt on võrguettevõtja tarnepunkt ning lõpp-punkt on gaasitarviti sisendühendus, tavaliselt sisendsulgur. See dokument hõlmab ka sellise gaasitarviti sisendühenduse torustikku, mis ei kuulu tarviti standardi käsitlusalasse.
Välja arvatud allpool loetletud erandid, on see dokument rakendatav gaasipaigaldiste torustike suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks ümbrustemperatuuril –20 °C kuni 40 °C ning töörõhul ≤ 60 bar. Nendele piirangutele mittevastavate kasutusolude korral tuleb arvestada ka standardi EN 13480 nõudeid metalltorustiku kohta.
≤ 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikke ja ≤ 5 bar töörõhuga mittetööstuslike gaasipaigaldiste (kodu- ja äripaigaldised) torustikke käsitleb standard EN 1775.
See standard on rakendatav standardi EN 1775 või muu Euroopa standardi käsitlusalasse mittekuuluvate gaasipaigaldiste torustike suhtes.
Selles dokumendis tähendab termin „gaas“ põlevgaase, mis on temperatuuril 15 °C ja absoluutsel rõhul 1013 mbar gaasilised. Nende gaaside üldlevinud nimetused on tehisgaas, maagaas ja vedelgaas (Liquefied Petroleum Gas, LPG). Neid gaase nimetatakse ka esimese, teise ja kolmanda gaasipere gaasideks, nagu on liigitatud standardi EN 437:2021 tabelis 1. Neid väärtusi peetakse normaaltingimusteks kõikide selles dokumendis antud mahtude korral.
See dokument on kohaldatav järgmiste gaaside transportimiseks kasutatavate gaasipaigaldiste torustike suhtes:
—  töödeldud, mittemürgine ja mittekorrosiivne maagaas standardite EN 437:2021 ja EN 16726 „Gas infrastructure – Quality of gas – Group H“ kohaselt;
—  biometaan standardi EN 16723-1 kohaselt;
—  aurustatud olekus LNG (veeldatud maagaas).
MÄRKUS  Aurustatud olekus veeldatud maagaasi nõutavad omadused on samaväärsed maagaasi nõutavate omadustega standardi EN 437:2021 liigituse kohaselt.
See dokument ei hõlma selliste vesinikurikaste gaaside jaoks kasutatavat torustikku, mis jäävad väljapoole standardis EN 437:2021 esitatud määratlusi.
Välja on arvatud LPG-mahutid (sealhulgas kõik vahetult mahutile kinnitatavad abiseadmed). Välja on arvatud ka LPG-paigaldised ja nende LPG veeldatud oleku lõigud, milles LPG on gaasirõhul.
Kui ei ole teisiti märgitud, on selles dokumendis kõik rõhud manomeetrilised rõhud.
Selles dokumendis on kindlaks määratud gaasivarustussüsteemidega seotud üldised aluspõhimõtted. Selle dokumendi kasutajad peaksid teadma, et CEN-i liikmesriikides võivad olla kasutusel üksikasjalikumad rahvuslikud standardid ja/või riiklik tegevusjuhis.
See dokument on mõeldud rakendamiseks koos selliste rahvuslike standardite ja/või riiklike tegevusjuhistega, mis esitavad ülalmainitud üldisi põhimõtteid.
Selle dokumendi käsitlusalasse kuuluvate gaasipaigaldiste torustike korral tuleb arvesse võtta riigi õigusakte ja eeskirju.
Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustike ning hoonete ja mittetööstuslike alade üle 5 bar töörõhuga gaasipaigaldiste torustike projekteerimise, materjalide valimise, ehitamise, kontrollimise ja katsetamise talitluslikud nõuded on esitatud standardis EN 15001-1:2023.
*
*
*
PDF
19,52 € koos KM-ga
PDF redline
25,38 € koos KM-ga
Paber
19,52 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 15001-1:2023

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2023
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 13480-5:2017+A1+A2:2021

Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine
Uusim versioon Kehtiv alates 01.11.2021