Tagasi

EVS-EN 15001-2:2008

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning üle 5 bar töörõhuga tööstuslike ja mittetööstuslike paigaldiste torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele

Üldinfo
Kehtetu alates 01.03.2023
Alusdokumendid
EN 15001-2:2008
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2023
Põhitekst
09.01.2009
Põhitekst
Standard käsitleb üksikasjalikke talitluslikke nõudeid järgmiste gaasipaigaldiste kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele: üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslikud gaasipaigaldised ja seadmestikud, ja üle 5 bar töörõhuga mittetööstuslikud gaasipaigaldised (kodu- ja äripaigaldised), mille alguspunkt on võrguettevõtja tarnepunkt ning lõpp-punkt on gaasitarviti sisendühenduse, tavaliselt sisendsulguri asukoht. Standard hõlmab ka sellise gaasitarviti sisendühendust, mille torustik ei kuulu käesoleva standardi käsitlusalasse. Standard on rakendatav gaasipaigaldiste suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks ümbrustemperatuuril -20 °C kuni 40 °C ning töörõhul ≤ 60 bar. Nendele piirangutele mittevastavate kasutusolude korral tuleb arvestada ka standardi EN 13480 nõudeid metalltorustiku kohta. ≤ 0,5 bar töörõhuga tööstuslikke gaasipaigaldisi ja ≤ 5 bar töörõhuga mittetööstuslikke gaasipaigaldisi (kodu- ja äripaigaldised) käsitleb standard EN 1775. Standardi EN 1775 või muu Euroopa standardi käsitlusalasse mittekuuluvate gaasipaigaldiste suhtes on rakendatav käesolev standard. Standardis tähendab termin "gaas" põlevgaase, mis on temperatuuril 15 °C ja absoluutsel atmosfäärirõhul 1013 mbar gaasilised. Nende gaaside üldlevinud nimetused on tehisgaas, maagaas ja veeldatud naftagaas (LPG). Neid gaase nimetatakse ka esimese, teise ja kolmanda gaasipere gaasideks (vt standardi EN 437:2003 tabelit 1). Välja on arvatud LPG-mahutid (sealhulgas kõik vahetult mahutite külge kinnitatavad abiseadised). Välja on arvatud ka LPG-paigaldised ja nende lõigud, milles gaas on aururõhul (nt mahuti ja rõhuregulaatori vahel). Kui ei ole teisti märgitud, on käesolevas standardis kõik rõhud manomeetrilised rõhud. Standardi käsitlusalasse kuuluvate gaasipaigaldiste korral peab arvestama asjakohaseid siseriiklikke õigusakte ja eeskirju. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste ja gaasiseadmestike ning hoonetesse ja kodu-, äri-, avaliku ja segakasutusega paigaldiste jaoks ette nähtud aladele paigaldatavate üle 5 bar töörõhuga gaasipaigaldiste projekteerimise, materjalide valimise, ehitamise, kontrollimise ja katsetamise talitluslikud nõuded on antud standardis EN 15001-1.
*
*
*
PDF
19,52 € koos KM-ga
Paber
19,52 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 15001-1:2009

Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talitluslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele
Kehtetu alates 01.03.2023
Põhitekst

EVS-EN ISO 16923:2018

Maagaasi tanklad. CNG autotanklad
Uusim versioon Kehtiv alates 16.04.2018
Põhitekst

EVS-EN 12327:2012

Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talitluslikud nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012
Põhitekst

EVS-EN 12405-2:2012

Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012