Tagasi

prEVS 848

Väliskanalisatsioonivõrk

Üldinfo
Kavand. Eeldatav avaldamiskuupäev on 06.2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
05.03.2013
Põhitekst
Standard on rakendatav hoonevälistele kanalisatsioonivõrkudele, s.o hooneviimast/väljaviigust (hoone 10 välisseinast) või sademevee restkaevust kohani, kus vesi jõuab reoveepuhastisse või heitvee suublasse. Hoonealused torustikud kuuluvad kanalisatsioonivõrgu hulka siis, kui nad ei ole osa hoone kanalisatsioonisüsteemist. Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded kanalisatsioonivõrgule seoses planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga, ning tegevused nõuete täitmiseks.
*
*
*
PDF
29,10 € koos KM-ga
Standardi monitooring