Home»E-Shop»EVS 746:2010

EVS 746:2010

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 8.01 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Piece goods quantity measurement - Measurement method

Käesolev Eesti standard käsitleb kauba koguse mõõtmist tükikauba loendamise teel ning (vajadusel) tükikauba kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse ja selle mõõtemääramatuse arvutamist tükikauba massi või mahu väärtuste põhjal. Standardi mõõtemetoodika kirjeldab tükikauba loendamist, kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse arvutamist ladudes, kauplustes, müügitehingutes, tollis ja muudel analoogilistel juhtudel. Standardi mõõtemetoodikat on võimalik kasutada tolliseadusega, aktsiisiseadusega, tarbijakaitseseadusega ja mõõteseadusega määratletud juhtudel riigijärelevalve toimingutes ning maksude määramisel kaubakoguste massi ja mahu mõõtmisel tollis, aktsiisiladudes, riigijärelevalve ametites ja asutustes.

Give feedback about the content of this standard