Home»E-Shop»EVS 834:2003

EVS 834:2003

Start New Search

Buy standard

Status: Withdrawn

Price: 11.67 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Qualification of construction enterprises

Ehitusettevõtete kvalifitseerimine toimub kehtivate õigusaktide ja käesoleva standardi alusel. Kvalifitseeritud ehitusettevõtted kantakse nimekirja (registrisse), mis annab tellijale vajalikku informatsiooni pädevate ehitusettevõtjate valikuks.Ehitusettevõtte kvalifitseerimisel lähtutakse üldkriteeriumidest (kanded registrites, tegevuslubade olemasolu jms), finantskriteeriumidest ning tehnilistest kriteeriumidest (kasutatav töövõtumeetod, kvaliteeditagamise põhimõtted, lepinguline suutlikkus) ja sõltumatult hinnatakse ettevõtte nendele kriteeriumidele vastavust. Kvalifitseeritud ehitusettevõtete register on kasutatav pakkujate kvalifitseerimise süsteemina ehitushangete, sh riigihangete korraldamisel. Standardi kasutamise eelduseks on see, et standardis kirjeldatud kriteeriumid peavad vastama ostja nõudmistele ning ostja kinnitab standardi kvalifitseerimistingimused oma ehitushanke kriteeriumideks, riigihangete puhul kooskõlas riigihankeid reguleerivate õigusaktidega.

Give feedback about the content of this standard