Esileht»E-pood»EVS 875-4:2010

EVS 875-4:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 12,51 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine

Standardiseeria EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused, eelkõige laenutagatiste ja finantsaruandlusega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvaraspetsialistid, ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardite olemasolu loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui avaliku sektori vajadusi. Käesoleva standardi osa EVS 875-4 objektiks on hindamise heade tavade ja hindamis¬tulemustele esitatavate nõuete määratlemine. Tegemist on standardi EVS 875-4 “Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine” uustöötlusega. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Euroopa Liidu direktiivides, töörühmale esitatud ettepanekutes ja standardite töörühma seisukohtades on sisse viidud olulisi muudatusi ka käesolevasse standardisse. Olulisemad muudatused on järgmised: 1) standard pöörab tähelepanu Euroopa Liidus välja antud kutsete tunnustamisele; standard pöörab tähelepanu hindamistulemuse täpsuse ja käibemaksu küsimustele

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta