Esileht»E-pood»EVS 916:2012

EVS 916:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 13,92 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007

See Eesti standard käsitleb hoonete sisekeskkonnas nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetritega, maksimaalselt lubatava müratasemega ning tervishoiu- ja ökonoomikaalaste nõuetega. Standardis ei dubleerita standardis EVS-EN 15251:2007 esitatut, küll aga aktsepteeritakse standardis antud projekteerimiskriteeriume ja kõiki nõudeid nii ruumidele kui süsteemidele (v.a viited lubatud rahvuslikele kriteeriumidele), samuti õhuliikide ja süsteemide spetsifitseerimist ning kõike, mis seondub ruumide sisekeskkonnaga.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta