Esileht»E-pood»EVS-EN 16348:2013

EVS-EN 16348:2013

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Gaasitaristu. Gaasi ülekandetaristu ohutuse juhtimissüsteem (SMS) ja torustiku terviklikkuse juhtimissüsteem (PIMS) gaasi ülekandetorustikele. Talitluslikud nõuded

See Euroopa standard määrab kindlaks nõuded, mis võimaldavad ülekandesüsteemi käitajal (TSO) välja arendada ja ellu viia ohutuse juhtimissüsteemi, mis sisaldab torustikele mõeldud terviklikkuse juhtimise süsteemi. Ohutuse juhtimissüsteem SMS on on kohaldatav standardile EN ISO 13686 vastava mittemürgise ja mittesöövitava maagaasi ja sisestatava biometaani ülekande taristule, kus: — torustiku elemendid on tehtud legeerimata või madalsüsinikterasest; — torustiku elemendid on ühendatud keevis-, äärik- või mehaaniliste liitmike abil. MÄRKUS 1 Selles standardis sisaldab termin „maagaas‟ sisestatavat biometaani või teisi mittetavapäraseid maagaasi liike, nt kildagaas. Selle standardiga hõlmatud gaasitaristud maagaasi ülekande jaoks on: — maismaa torustikud koos kraanisõlmedega; — kompressorjaamad; — mõõte- ja reguleerjaamad. Gaasijaotuse varad, nagu ka LNG jaamad, terminalid, maa-alused hoidlad, ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. Töötervishoid ja -ohutus ei kuulu selle Euroopa standardi käsitlusalasse, sest see on kaetud riigisisese seadusandlusega ning teiste Euroopa ja/või rahvusvaheliste standarditega, nt OHSAS 18001. See Euroopa standard määrab kindlaks nõuded üldisel tasemel. Dokumendid, millele on viidatud peatükis 2 „Normiviited‟, annavad detailsemad nõuded osadele teemadele eespool olevas loetelus. See Euroopa standard on ette nähtud kasutamiseks koos nende riigisiseste standardite ja/või tegevusjuhistega, mis kinnitavad ülalmainitud põhiprintsiipe. Juhul, kui tekib konflikt selle standardi nõuete ja riigisisise seadusandluse/regulatsiooni rangemate nõuete vahel, siis on ülimuslikuks riigisisene seadusandlus/regulatsioon, nagu seda kirjeldab CEN/TR 13737 (kõik osad). MÄRKUS 2 CEN/TR 13737 (kõik osad) sisaldab: — konkreetse maa asjakohase seadusandluse/regulatsiooni selgitamist; — rangemaid riigisiseseid nõudeid, kus asjakohane; — riigisisest infopunkti uusima info saamiseks.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta