Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 14004:2011

EVS-EN ISO 14004:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhtnöörid põhimõtete, süsteemide ja abivahendite kohta

Käesolev standard annab juhtnöörid keskkonnajuhtimissüsteemide ja -põhimõtete väljatöötamiseks, rakendamiseks, nende toimimise tagamiseks ja täiustamiseks, samuti nende kooskõlla viimiseks muude juhtimissüsteemidega. MÄRKUS Ehkki süsteem ei ole mõeldud töötervishoiu ja -ohutuse küsimuste lahendamiseks, võib süsteem ka neid aspekte käsitleda, kui organisatsioon otsib keskkonna- ja töötervishoiu ning tööohutuse juhtimissüsteemide integreerimise võimalust. Käesolevas standardis esitatud juhtnöörid sobivad mis tahes organisatsioonile, olenemata selle suurusest, tüübist või küpsusastmest. Kuigi käesolevas rahvusvahelises standardis sisalduvad juhtnöörid on kooskõlas ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi mudeliga, ei ole see mõeldud ISO 14001 nõuete tõlgendamiseks.

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse määruse 765/2008 mõistes ning määruse nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse määruse 768/2008 mõistes ning määruse nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse määruse 1221/2009 mõistes ning määruse nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta